Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Institut for Læring, under Ilisimatusarfik søger en afdelingsleder for læreruddannelsen med kvalifikationer som studieadjunkt eller studielektor

Stillingen er ledig til besættelse 1. juni 2018 eller efter nærmere aftale.
Afdeling for læreruddannelse har for øjeblikket ca. 170 studerende, fordelt på centrale og decentrale studerende, hvoraf undervisning for decentral foregår via fjernundervisning. Der optages ca. 30 studerende hvert år.

Afdelingslederen skal indgå i arbejdet med at udvikle en solid og velfungerende uddannelse, som lever op til det ansvar, som det er, at levere dygtige lærere til folkeskolerne i hele landet.

Højsædet i læreruddannelsen er kvalitetssikring, praksistilknytning, kompetenceudvikling og forskningsbasering. Dette kræver et godt samarbejde med ansatte, ledelse og eksterne interessenter.

Afdelingslederen refererer til institutleder på læreruddannelsen.
 
Afdelingslederens ansvar  
Afdelingslederen er ansvarlig for:

 • Studieledelse, herunder den faglige ledelse af afdelingen
 • Faglige opgaver, herunder udarbejdelse af semesterplaner, opfølgning af semesterredegørelser og eksamensredegørelser
 • Udarbejdelse af rammeplaner, årskalender og eksamensplaner
 • Koordinering af de forskellige uddannelsesaktiviteter, i forhold til fag og årgange, og møder generelt
 • Koordinering og inddragelse af eksterne undervisere
 • Samarbejde med fællesadministrationen vedr. administrative opgaver
 • Samarbejde med studerende og ansatte
 • Sagsbehandling, f.eks. dispensationer og meritering
 • Sikre faglig koordinering ved tildeling af vejledere og censorer
 • Samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere
 • Opfølgning på fraværsstatistikker
 • Personaleledelse iht. aftale og i samarbejde med institutleder
 • Afdelingslederstillingen indebærer også en delvis forpligtelse til undervisning, vejledning, foruden medvirken til faglig udvikling af fagområderne
 • Afdelingslederen refererer til institutlederen. 

Krav til stillingen 

 • Erfaring med pædagogisk ledelse og tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter og undervisning på læreruddannelser el. lign uddannelser
 • Relevant videregående uddannelse på kandidat niveau
 • Indgående kendskab til uddannelse og forskning inden for instituttets kerneområde nationalt og internationalt
 • Kendskab til det grønlandske samfund og uddannelsessystem
 • Gode kommunikative evner og samarbejdsevner
 • Have ledelseserfaring
 • Evne at arbejde fleksibelt i forhold til administrative og akademisk faglige opgaver samt være udviklingsorienteret

Ansættelsesproces
Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til Rektor.
 
Løn-og ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Institutleder Britta Lohmann, telefonisk på 38 57 02 eller på mailadressen: blo@uni.gl

Ansøgningen med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse, kopi af eksamensbeviser samt relevant dokumentation for forsknings-, undervisnings- og ledelsesmæssige kvalifikationer bedes fremsendt mærket ”Stilling, Afdelingsleder Institut for Læring” og sendes med bilag til:

Institut for Læring,
Postboks 1026,
3900 Nuuk,
Grønland

eller til: job@uni.gl

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik/Institut for Læring i hænde senest den 30. maj 2018.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning