Gå til hovedindhold
188

Dette jobopslag er udløbet

Jurist til Skattestyrelsens ledelsesstab

Vi søger en kollega til de mangeartede juridiske opgaver i Skattestyrelsen.
 
Skattestyrelsen har 120 medarbejdere fordelt på kontorer i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat samt i Danmark.
 
Stillingen er placeret i Skattestyrelsens ledelsesstab på hovedkontoret i Nuuk. Ledelsesstaben tæller 12 medarbejdere, heraf 3 medarbejdere med fokus på juridiske og internationale forhold. Vi er på udkig efter en kollega med en juridisk profil.
 
Ledelsesstabens hovedopgave består blandt andet af rådgivning af Skattestyrelsens ledelse, Departementet for Finanser og Skatter samt det politiske niveau. Derudover servicerer vi Skattestyrelsens øvrige faglige enheder.
 
Vi tilbyder et arbejde i et uformelt og åbent arbejdsmiljø, med tværgående arbejdsopgaver og med korte kommandoveje og engagerede kolleger. Vi er en arbejdsplads med gode muligheder for sparring og faglig udvikling på tværs af fagenhederne.
 
Opgaver
Der er tale om en stabsfunktion med en bred opgaveportefølje, herunder:

 • Rådgivning af ledelsen i juridiske spørgsmål
 • Sparringspart for kollegaer i fagenhederne
 • Deltagelse, og projektstyring, i forbindelse med tværgående projekter internt i Skattestyrelsen og på tværs i centraladministrationen
 • Udarbejdelse af notater, høringssvar, materiale til Naalakkersuisut (regeringen) og Inatsisartut (parlamentet) m.v.
 • Konkret sagsbehandling
 • Fortolkning af love og regler på området, samt bidrage til udarbejdelse af interne og eksterne vejledninger på baggrund heraf
 • Deltagelse i udarbejdelsen af nye, og revision af eksisterende, love og regler
 • Retssager kan også blive en del af dine arbejdsopgaver

Om dig

 • Uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.
 • Du har gerne en del års erfaring, men en dygtig nyuddannet tages også i betragtning
 • Gerne erfaring med offentlig forvaltning og arbejdet i en politisk styret organisation
 • Du er velformuleret i tale og skrift
 • Du er god til at kommunikere og samarbejde med mennesker med forskellig baggrund, også med ikke-jurister
 • Du går struktureret til værks, og du nærer en stærk ansvarsfølelse for opgaven
 • Du kan håndtere flere forskelligartede opgaver sideløbende i tæt samarbejde med kollegaer
 • Du kan lide at favne fagligt bredt, og du har mod på at sætte dig ind i nye sagsområder
 • Du har gode tekstanalytiske evner, og det er en fordel, hvis du har en god talforståelse
 • Det er en fordel, hvis du både taler og skriver grønlandsk, dansk og engelsk
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund

Løn og ansættelsesforhold
Tiltrædelse i august 2018, eller efter nærmere aftale.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer om ugen.

Stillingen besættes som udgangspunkt som en fuldmægtigstilling. Til den rette kandidat med relevant erfaring vil der efter omstændighederne kunne ydes special- eller chefkonsulenttillæg.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Se Grønlands Selvstyres overenskomster og aftaler her: http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Overenskomster-og-aftaler

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Orlovsmuligheder i Danmark:
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Rannvá Clementsen, kontorchef i ledelsesstaben, telefon 346579 eller e-mail ranv@nanoq.gl.
 
Ansøgning
Ansøgning, CV samt kopi af eksamensbeviser, inkl. karakterudskrifter, sendes elektronisk via www.naalakkersuisut.gl
 
Ansøgningsfrist: 1. juni 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
 
Hvis Skattestyrelsen vælger at indkalde dig til en samtale og efterfølgende fortsætte i ansøgningsforløbet med dig, vil Skattestyrelsen anmode dig om en kopi af din straffeattest. Det er et ufravigeligt krav for ansættelse, at du har en ren straffeattest.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning