Gå til hovedindhold
77

Dette jobopslag er udløbet

Dynamisk Rektor søges til vigtig topstilling

Rektor søges til Nordgrønlands Gymnasiale Skole/GUX Aasiaat
 
GUX Aasiaat søger en inddragende leder, der brænder for at udvikle og motivere både elever og medarbejdere. Vi søger en leder, der tør gå forrest for at skabe en endnu bedre gymnasial uddannelse for de unge i Grønland. Vi søger en leder, der bestræber sig på at udvikle både kortsigtede og langsigtede mål i samarbejde med en alsidig og passioneret personalegruppe.
 
Tiltrædelsesdato er d. 1. august 2018
 
Om stillingen
GUX Aasiaat, der er en af de fire gymnasiale skoler, varetager den tre-årige gymnasiale uddannelse, GUX, og den 2-årige studieforberedende uddannelse for voksne. Skolen har omkring 300 elever og 50 ansatte. Ca. 90 % af eleverne bor på kollegier tilknyttet skolen. Skolen er blevet udvidet og renoveret, og der er løbende blevet bygget nye kollegier. Skolen er en aktiv del i det nationale udviklingsarbejde for at forbedre uddannelsen, hvor forandringer, udfordringer og muligheder er en del af udviklingsprocessen og dagligdagen.
 
Der undervises i henhold til Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, og som rektor forventes du at være katalysator for implementering og kvalitetssikring, så skolen og personalet udvikles, og elevernes resultater og muligheder øges.
 
Dine hovedansvarsopgaver vil være:
●     At være synlig og medinddragende leder for Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik:
-       indadtil i forhold til elever, lærere og det øvrige personale
-       udadtil i forhold til samfundet
●     At udvikle og fastholde elever og personale.
●     At skabe gode rammer for den løbende udvikling af undervisningen og elevernes læring.
●     At administrere og sikre skolens drift og økonomistyring.
●     At sikre og deltage aktivt i implementering af nye tiltag og lovgivningen.
●     At deltage aktivt i samarbejdet med de øvrige rektorer og Departementet for Uddannelse.
 
 
Vi forventer, at du har:
Vilje til og ambition om at skabe bedre muligheder og resultater for flest mulige unge.
Erfaring med og kendskab til de grønlandske samfund og kulturer eller vilje til at deltage i og få kendskab til disse.
En åben, synlig og medinddragende ledelsesstil.
Lyst til at skabe værdier og en klar profil for et gymnasium.
Erfaring med og lyst til at arbejde med unge mennesker.
Evne til at analysere problemstillinger og udtænke løsninger.
Erfaring med og kvalifikationer inden for ledelse, administration og økonomistyring.
Evne til samarbejde indadtil og udadtil.
En relevant akademisk uddannelse og undervisningskompetence i mindst et fag på gymnasialt niveau.
Lyst til at være øverste administrator for en større organisation, som også indbefatter elevkollegier, pædagoger, kantine og administrativt personale.
 
Det er en fordel, hvis du:
Er tosproget – grønlandsk og dansk.

Har erfaring med forandringsprocesser.
Har undervisningserfaring og en dybere forståelse for lærergerningen.
Har humor, lune, godt humør og generelt er nem at snakke med.
 
 
Løn - og ansættelsesvilkår 
Lønnen  med faste løndele i LR 37 udgør pr. 1. april 2017 månedligt Kr. 53.985 og årligt Kr. 647.816

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige
Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i
forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for
ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der
ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for
mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem
Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
 
Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Undervisningsinspektør Lotte Kjær, tlf. +299 345723, e-mail lokj@nanoq.gl
 
Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.
 
Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 1/6- 2018

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning