Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

Pædagog til Gertrud Rask Minde

Pædagog  til Gertrud Rask Minde i Sisimiut.
 
 Vi søger  en pædagoger til Gertrud Rask Minde med ansættelse pr. 1. juni 2018 eller snarest derefter.
Gertrud Rask Minde er en døgninstitutionen for anbragte børn med handicap i alderen 6-18 år.
Det er kendetegnede for børnegruppen, at børnene er udviklingshæmmede i lettere grad på grund af  svære opvækstvilkår.
 
Om stillingerne:
Gertrud Rask Minde er normeret til 14 børn, der er 14 børn
Stillingen som ønskes besat er i en gruppe med 9 børn i alderen 8 til 17 år. Denne børnegruppe karaktereseres ved at have været udsat for omsorgssvigt eller overgreb i den tidlige barndom.

Flere af børnene kommer fra misbrugsmiljøer, enkelte er født med alkoholskader. Børnene udviser træk som ADHD eller autistadfærd. Dette betyder, at der stilles krav til kontinuitet, genkendelighed, stabilitet. Voksne som kan give dem et stabilt forbillede og som kan rumme dem - også når de får det svært.
Det betyder at den pædagogiske indsats skal bygge på samarbejde og at kunne arbejde disiplineret efter forudgående behandlingsstrategier.

Der er en række udviklingsinitiativer i gang, for at højne kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Gertrud Rask Minde har brug for pædagoger der kan stå sammen med det øvrige personale og samarbejdspartnere i at udvikle det pædagogiske arbejde omkring børnegruppen.

Vi forventer, at du:

  • Er en robust person, der har interresse i børnenes livsudvikling.
  • Det er bedst, hvis du holder af at være i naturen og er interesseret i at dyrke sport
  • Er udviklings og samarbejdssorienteret
  • Har relevant pædagogisk uddannelse
  • Har erfaring med handicappede og omsorgssvigtede børn
  • Er en nærværende pædagog, som kan arbejde efter forudgående aftaler.
  • Er struktureret og kan bevare overblikket
  • Formår at implementere handplanser i din praksis
  • Taler Grønlandsk

Ugentlig arbejdstid er på 40 timer

Ansøgningsfrist 28. maj  2018

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Forstander Niels Ole Jensen eller Souschef Niels Tuutu Bertelsen tlf: 864688 eller på mail grm@nanoq.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning