Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig/Konsulent til beredskabsområdet

Departementet for Natur og Miljø søger en AC-fuldmægtig/Konsulent til beredskabsområdet.
 
Tiltrædelsesdato er 1. juli 2018 eller efter anden aftale.
 
Kort om arbejdsstedet
Departementet består af ca. 30 medarbejdere, der er fordelt på tre afdelinger (Afdelingen for Service, Økonomi og Personale, Natur- og Klimaafdelingen samt Miljø- og Beredskabsafdelingen) samt Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Under departementet hører desuden Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut). Du vil komme til at være en del af Miljø- og Beredskabsafdelingen, som betjener Naalakkersuisoq for Natur og Miljø. Afdelingen er normeret med en afdelingschef og 11 AC-fuldmægtige, hvoraf to varetager beredskabsområdet.
 
Dine arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver kommer primært til at være inden for beredskabsområdet. Området omfatter udarbejdelse af lovgivning, tilsyn med de kommune redningsberedskaber og formidling af oplysninger inden for beredskabsområdet.

Du vil skulle være med til at føre tilsyn med de kommunale brandvæsner ved uanmeldte kontrolbesøg og prøvealarmeringer ligesom der i samarbejde med politiet foretages eksempelvis anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg på sprængstofmagasiner og på byggepladser, hvor der anvendes eksplosivstoffer.

Departementet deltager også i Fagudvalget for Branduddannelsen og fører tilsyn med, at uddannelsesniveauet i de kommunale redningsberedskaber svarer til risikobilledet. Departementet er også ved at få gennemført en analyse af fordele og ulemper af det kommunale ansvar for beredskabet.

Du kan således forvente en hverdag præget af mange forskellige typer af opgaver, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser, der kommer enten fra politisk side, borgerne, kommunerne eller virksomheder.

Du vil endvidere blive en del af sekretariatet for Beredskabskommissionen. Beredskabskommissionen rådgiver Naalakkersuisut i spørgsmål om beredskabet i Grønland. Beredskabskommissionen indkaldes derfor ved større ulykker og katastrofer. Beredskabskommissionens opgave er at tilvejebringer et fyldestgørende informationsgrundlag for Naalakkersuisut, samt samordne de involverede myndigheders aktiviteter i henhold til beredskabsplanen.

Afhængigt af din uddannelse, baggrund og interesse vil der være mulighed for, at du kan arbejde med et eller flere af følgende områder:

 • Oplysningsvirksomhed inden for beredskabsområdet
 • Udstedelse af tilladelser inden for sprængstofsområdet
 • Tilsyn og kontrolbesøg
 • Deltage i Fagudvalget for Branduddannelsen
 • Varetagelse af sekretariatsfunktion for Beredskabskommissionen
 • Deltage i planlægning og gennemførelse af diverse beredskabsøvelser
 • Sikre udarbejdelsen af diverse beredskabsplaner

Da en del opgaver består i at vejlede eller sågar kræve ændringer, er det af stor vigtighed, at du kan udvise venlig myndighed både i samtaler og på skrift.

Vores forventninger
Vi ser gerne, at du har:

 • En relevant uddannelse indenfor eksempelvis samfundsvidenskab, katastrofe- og risikomanagement, politiet eller redningsberedskabet
 • Erfaringer fra en offentlig forvaltning eller fra en rådgivende virksomhed
 • Interesse for og viden om beredskabsområdet generelt
 • Gode evner for gennem samarbejde at nå solide og gensidigt acceptable resultater
 • Evne til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog
 • At du kan holde hovedet koldt og bevare overblikket i en kritisk situation
 • Stærke analytiske og kommunikative kompetencer, som du formår at kunne bringe i spil, når du understøtter ledelsen i opgaveløsningen. For at være succesfuld i dit job og tilføre værdi, skal du blandt andet kunne identificere, konkretisere og beskrive problemstillinger
 • Arbejde selvstændigt med mange forskellig artede opgaver
 • Tage initiativ og hjælpe til fortsat at udvikle afdelingen
 • En ansættelse vil være betinget af en sikkerhedsgodkendelse, og at den opretholdes under hele ansættelsesforholdet

Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandske forhold og behersker grønlandsk.
Du har det godt med politisk opmærksomhed om de opgaver, du løser, og du evner at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog. Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, engageret, effektiv og har et godt humør.

Vi tilbyder en spændende og selvstændig stilling inden for et område af stor betydning. Du får vide rammer med plads til at udtænke nye ideer – og mulighed for at se at tingene lykkes. Vi tilbyder gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Der er tale om en arbejdsplads med gode kollegaer og en uformel omgangstone. Du får masser af indsigt i en politisk organisation og er tæt på ledelsesniveauet. Vi modtager meget gerne ansøgninger fra personer med længere arbejds- og livserfaring.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
 
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre

Bolig
Der stilles ikke bolig til rådighed.
Arbejdspladsen er placeret i Nuuk. Byen byder på mange muligheder, herunder kulturhus, biograf, svømmehal, fitnesscentre, cafeer, restauranter og diverse foreninger. Naturen omkring Nuuk byder derudover både på skibakke og golfbane, samt mulighed for kajak, fiskeri, sejlads, vandring og en lang række andre fritidsaktiviteter.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Nels Ulrik Vinther på telefon + 299 34 67 33.
 
Ansøgning:
Ansøgning mærket ”AC-fuldmægtig/Konsulent beredskab” bedes sendt via nedenstående link.
 
Ansøgningsfristen er 25. maj 2018.
 
Du kan læse om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.
 
Ansøgningen vedlagt CV, eksamensbevis med mere skal sendes via nedenstående link. Vi modtager ikke e-mails.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning