Gå til hovedindhold
111

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG Vi søger 2 Fagkoordinator til socialområdet i Kommune Qeqertalik.

Har du lyst til at være med til at opbygge et udfordret socialområde (Inuit)

I Kommune Qeqertalik ønsker vi at alle børn/unge og borgeren får den hjælp de har krav på. Vi ønsker at skabe det bedste team som kan være med til at arbejde med det som virker og udvikle nye løsninger

Er udfordringer og svære opgaver noget for dig, og kunne du tænke dig at blive en del af vores nye team, så kan vi tilbyde dig en spændende stilling som Fagkoordinator inden for:

 • Socialområdet
 • Børn, unge og handicapområdet
 • Ældreområdet

Om os:
Vi er en Kommune med en fornyet administrationen, hvor vi ønsker at tilpasse os de grønlandske værdier og vores kulturelle baggrund. Et af vores helt store fokuspunkter er fleksibiliteten, det at være lettilgængelig for borgere og have et personale der udviser god service.

Dette arbejder vi i dagligt på at udvikle og understøtte, via den nye styreform vi har skabt, hvor vi ønsker at være foregangskommune for resten af landet, netop ved at indføre en effektiv administration og borgerservice som har borgerne i centrum 

 

Læs mere om vores nye organisation på: http://www.qeqertalik.gl

Vi ønsker at Fagkoordinatoren arbejder ud fra en systemisk og helhedsorienteret tilgang:

I den systemiske tilgang, er det en grundtanke, at problemet aldrig kun er et problem for den enkelte person, men at problemet altid påvirker hele det systemet som personen er en del af. Derfor arbejder vi tæt sammen i vores matrixorganisation, for at få flere faglige kompetencer i spil på tværs i organisationen, og derved skabe en hurtigere og mere effektiv helhedsorienteret service, hvor borgerne er medspiller og aktør i deres eget liv.

Fagkoordinatorens primære ansvarsområder:

 • Administration og koordinatoropgaver
 • Fagkoordinatoren har det overordnet faglige ansvar på området, kvalitetssikring
 • Ledelsen på den faglige udvikling og gennemførelsen og implementeringen af denne.
 • Medansvarlig for at sikre de politiske pejlemærker udvikles, operationaliseres og implementeres i hele kommunen.
 • Sikre kompetenceudvikling for medarbejdere, så der skabes synergi mellem medarbejdere, faglig kompetence og faglige opgaver
 • Bidrage til Kommunens igangværende implementering af nye mål, ledelsesgrundlag og strategier i samarbejde med kommunens øvrige Fagkoordinatorer og Bychefer.

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du har en relevant uddannelse, for eksempel socialrådgiver eller anden socialfaglig, pædagogisk, samfundsvidenskabelig uddannelse, eller stor erfaring inden for området.
 • Erfaring med at arbejde indenfor lovgivningen
 • Sikre at der arbejdes med kerneopgaverne
 • Kan holde overblik over arbejdets udførelse og gennemførelse og kvalitet
 • Føre tilsyn med sagsbehandling og give rådgivning i forbindelse med dette
 • Tilsyn med Kommunens institutioner på området
 • Du er strategisk tænkende og med personlig integritet og gennemslagskraft
 • Du er løsningsorienteret og udviklingsminded.
 • Du har gode kommunikative evner.
 • Erfaring med at lede forandringsprocesser
 • Du skal medvirke til og understøtte den faglig udvikling af området, så der er fokus på helhedstænkning og forebyggende tidlig indsats og andre forebyggende foranstaltninger.
 • At du som Fagkoordinator går forrest for at sikre sammenhæng og retning i indsatsen på tværs af Kommunens byer og bygder.
 • Desuden skal du kunne håndtere en hverdag med tallige udfordringer og mange akutte problemstillinger. Du skal derfor både være robust og være drevet af et stærkt engagement.

 

 Du mestrer på det personlige plan:

 • Pondus, godt humør og udviser overskud, der skaber begejstring og dynamik i organisationen
 • God til at skabe relationer og kontakter
 • Du arbejder anerkendende, dialogbaseret med en høj grad af involvering
 • Ser muligheder og styrker hos den enkelte
 • Holder dig orienteret omkring ny viden på området
 • Du er inspirerende og i stand til at skabe følgeskab og retning i det faglige arbejde
 • Du kan analysere og skabe et langsigtet overblik
 • Du kan levere resultater, med respekt for processen på vej dertil
 • Du trives i et arbejdsmiljø med stor afveksling i dagligdagen, et pænt tempo og en uformel omgangstone, hvor vi løfter i fællesskab
 • Robusthed og evnen til, at gå foran i det daglige
 • Yde faglig sparring

 

 

 

 

Vi kan tilbyde:

 • Et job i stor udvikling – og en plads i en spændende chefgruppe
 • Engagerede kollegaer
 • Faglige store og spændende udfordringer
 • Vi tilbyder en afvekslende hverdag med stort fagligt ansvar og stor indflydelse
 • Som Fagkoordinator får du her en unik mulighed for at træde nye stier, hvor der ikke allerede er nogle fodspor at følge.
 • Her får du stor indflydelse på et vigtigt område, ligesom du får fremragende muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Gode kollegaer.
 • Supervision.
 • Gode muligheder for ledelsesfaglig og personlig udvikling.
 • Selvstændigt arbejde.
 • Rejser til de øvrige byer og bygder i Kommunen

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Fagkoordinator for Socialområdet, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være i hænde inden fristens udløb d. 22. maj 2018.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Hans Peter Poulsen email:  mobil: hppo@qeqertalik.gl

Mobil 48 24 73 eller Dora Kleist dokl@qeqertalik.gl telefon:387017

Sådan søger du: 
Ansøgningen sendes, via link K2-konsulenter@qeqertalik.gl, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV. Eller til:

Kommune Qeqertalik
Niels Egedes Plads 1,Postboks 220
3950 Aasiaat