Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

Søger 2 familievejledere til døgnbehandlingssted. Job nr. 296/18

Er du interesseret i at arbejde med udsatte familier? Og har du en relevant pædagogisk uddannelse eller rådgivningsmæssig uddannelse. Hvis du kan svare ja til disse 2 spørgsmål, er du måske én af disse 2 familievejleder som vi søger!

Forvaltningen for Børn, Familie i Kommuneqarfik Sermersooq søger 2 familievejledere enten med uddannelse som pædagog eller anden relevant socialfaglig uddannelse.

Familievejledere vil på sigt høre med ind under Børne- og Familiecenteret i Nuuk og familievejlede vil også fremadrettet forestå behandling af familier med psykiske problemer derudover vil familievejleder også have til opgave at varetage social pædagogiske tiltag. Vores vigtigste opgave i Kommuneqarfik Sermersooq er at forebygge omsorgssvigt af børn. Vi arbejder med udgangspunkt i systematisk grundlag hvor vi involverer hele familier og familiernes ressourcer samt og med udgangspunkt i familiernes egne muligheder i centrum.

Du vil blive en del af en stabil og velfungerende familiebehandlerteam i Børne- og Familiecenteret i Nuuk, hvor man prioriterer faglig udvikling.

Stilling 1: 
Ivaaq søger en familievejleder, Ivaaq er et tilbud under Tidlig Indsats som henvender sig til unge, familier og gravide familier som har brug for at forberede sig og øge deres kompetencer. Tidlig Indsats er et af de landsdækkende tiltag, som er etableret i samarbejde mellem sundhedsvæsenet og kommunen.

Som familievejleder vil du have mulighed for at gøre din indflydelse gældende i forhold til nye tiltag i samarbejde med behandlingslederen og andre ansatte på Ivaaq.

Stilling 2: Familievejleder i Kuserneq
Døgnbehandlingsinstitutionen Kuserneq søger en familievejleder. Døgnbehandlingsinstitutionen er beregnet for børnefamilier med udredningskrævende og udfordrende psykiske problemer. Børnefamilierne får mulighed en ny start med udgangspunkt i børnenes vilkår og udvikling. Som familievejleder vil du have mulighed for at gøre din indflydelse gældende i forhold til nye tiltag i samarbejde med behandlingslederen og andre ansatte på døgnbehandlingsinstitutionen Kuserneq. 

På nuværende tidspunkt pågår der organisationsændring af hele foralstaltningsområdet og myndighedsområdet i kommeqarfik Sermersooq.

Opgaver:

Arbejdet som familievejleder indebærer: 

 • Rådgivning og behandling af familier 
 • Omsorg, kommunikation og andre lignende forhold som har indflydelse på barnets og familiens situation
 • Arbejde med sociale og pædagogiske tiltag i forhold til arbejdet med familier
 • Familiebesøg
 • Familiesamtaler
 • Deltagelse i planlægning af behandlingsmetoder med udgangspunkt i kontrol og undersøgelser.
 • Deltagelse i tværfagligt arbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Overdragelser til behandlerteamet og samarbejde samt udvikling og realisering af behandlingstilbud

Hvem søger vi:

 • I er uddannede pædagog, eller har anden relevant socialfaglig uddannelse.
 • I har erfaring med pædagogisk arbejde eller anden relevant socialfaglig uddannelse
 • I evner at arbejde selvstændigt
 • I er gode til at strukturere, koordinere, planlægge og lave opfølgninger på igangværende opgaver
 • I har empati og forståelse for jeres medmennesker
 • I har flair for samarbejde og er tålmodige
 • I har et godt menneskesyn og I evner at udvise fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • I evner at motivere og hjælpe i forhold til at mennesker forstår sig selv
 • I er åbne og accepterer at der forskelle på folk
 • I er loyale og har modigheden til at tage initiativ
 • I har interesse i at arbejde i en organisation der udvikler sig løbende
 • I er klar til at udvikle jer fagligt løbende

Vi kan tilbyde:

 • En interessant arbejdsplads med mange udfordrende opgaver
 • Gode kolleger som har arbejdsmiljøet i centrum
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • God oplæring og undervisning af kolleger
 • Selvstændigt arbejde

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til enhver til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Aften og weekendvagter skal påregnes.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

(BOLIG)
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Stillingerne vil blive besat efter hurtig aftale.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til:

Afdelingsleder Kirsten Brandt Davidsen, tlf. 36 61 05 / 56 49 48, kibd@sermersooq.gl

Behandlingsleder Annette Broberg, tlf. 36 61 23/ 55 35 82, anro@sermersooq.gl

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 296/18 og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb den 25. maj 2018.

Venligst meddel, såfremt du er særligt interesseret i Ivaaq eller Kusernerit eller hvis begge stillinger er lige interessante for dig.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 25. maj 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Kirsten Brandt Davidsen
Telefon: +299 366105
Mobil: +299 564948
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning