Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag / Leder til Ippiarsuk / Job nr. 299/18

Kommuneqarfik Sermersooq søger en engageret og stabil leder til plejehjemmet Ippiarsuk. Plejehjemmet bebos af 30 borgere. 10 af pladserne er forbeholdt borgere med demens.

Ippiarsuk danner også rammen om et aktivitetstilbud for visiterede hjemmeboende borgere.

Som leder af Ippiarsuk kommer du til, sammen med teamkoordinatorer og afdelingssygeplejersken, at stå i spidsen for driften af plejehjemmet, som er en arbejdsplads med mange forskellige fagligheder og opgaver. Samtidig er det også de ældre borgeres hjem og det er derfor vigtigt, at du som leder er synlig på plejehjemmet og går foran med god ledelse, hjerterum, faglighed og trivsel.

Arbejdet omkring vores ældre medborgere tager udgangspunkt i kommunens ældrepolitik som du kan finde her sammen med kommunens øvrige retningsgivende dokumenter:

https://sermersooq.gl/da/politik-indflydelse/politikker-strategier/

Vi søger:

  • Sundhedsfaglig uddannet eller med anden relevant videregående uddannelse indenfor det sundhedsfaglige arbejdsområde
  • Du har gerne praktisk erfaring indenfor ældre området generelt og gerne ledelseserfaring
  • Har gode samarbejdsevner, og vilje til forandring og udvikling                             
  • Du skal kunne tænke kreativt
  • Kunne arbejde med faglært såvel som ufaglært personale

Vi tilbyder:

  • Muligheden for at styrke og udvikle plejen for vores ældre medborgere
  • En hverdag, hvor ikke to dage er ens
  • Gode muligheder for sparring med andre lederkolleger
  • Tæt samarbejde og sparring med fagchef
  • Mulighed for personlig og faglig udvikling

Lederen refererer direkte til fagchefen for ældreområdet.

For yderligere informationer om stillingen og funktionsbeskrivelse kontakt konstitueret fagchef Cecilie Schierbeck; cevs@sermersooq.gl. tlf.537945

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

(BOLIG)
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 299/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 28. maj 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Cecilie Schierbech
Mobil: +299 537945
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning