Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker seniorrådgivare till HR-enheten

Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn söker seniorrådgivare som ska arbeta med HR-frågor på både strategisk och operativ nivå, tillsammans med hela HR-enheten. Enheten ger stöd inom HR samt lön till ministerrådets sekretariat samt till Nordiska rådets sekretariat och Nordiska kulturfonden, totalt ca 140 anställda. Inom de tre organisationerna har cheferna det övergripande personalansvaret och kan få stöd av HR-enheten med administrativa och personalrelaterade ärenden.
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Ge stöd i personaladministrativa ärenden på både individ- och organisationsnivå, inklusive tolkning av arbetsrättsliga lagar och avtal.
  • Ansvarig för utveckling och löpande uppdateringar av alla HR-relaterade policys m.m., inklusive personalhandboken.
  • Delta i alla delar av processen vid rekrytering till Ministerrådet, Rådet och Kulturfonden, samt delta i rekrytering av direktörer vid ministerrådets institutioner runt om i Norden.
  • Genomföra utredningar samt skriva rapporter och underlag till beslut i personalrelaterade ärenden.
  • Bistå de nordiska institutionerna med rådgivning kring administrativa regler inom personalområdet.
  • Vara projektledare och sekreterare i olika arbetsgrupper och utskott t.ex. samarbetsutskottet.
  • Ansvarig utskottssekreterare för det Nordiska löne- och personalutskottet.

Kravprofil
Vi önskar en kollega med relevant akademisk utbildning inom  HR och personaladministration. Du ska ha minst 6 års dokumenterad erfarenhet av operativt och strategiskt personalarbete, gärna i rollen som HR-rådgivare, eller HR-business partner. Det är en fördel om du har arbetat inom en offentlig eller internationell organisation. Du ska vara insatt i arbetsrätt inom ett av de nordiska länderna. Erfarenhet som projektledare och sekreterare för arbetsgrupper är en fördel. Du ska vara en erfaren kommunikatör och ha god förmåga till skriftlig framställning, då flera av dina uppgifter kommer vara centrerade på utveckling av policys m.m.  
 
Som person är du öppen, flexibel, initiativrik, resultatorienterad och finner lösningar genom att samarbeta med andra. Du bör ha ett gott humör och vara van vid en vardag med många olika och både planerade och oförutsedda arbetsuppgifter. Du är en ”team player” som tycker om att arbeta med personer från olika kulturer och de utmaningar detta innebär. Det är en förutsättning att du kan arbeta självständigt med stort personligt ansvar.
 
Du bör ha goda IT-kunskaper, framför allt med Office-paketet, och ha lätt för att sätta dig in i olika IT-system. Det är en fördel om du har arbetat med elektronisk dokumenthantering.
 
Du ska kunna formulera dig både muntligt och skriftligt på minst ett av våra tre arbetsspråk (danska, norska eller svenska), samt ha goda kunskaper i engelska.
 
Anställningen kräver medborgarskap i ett av de nordiska länderna.
 
Om HR-enheten
HR enheten består av 4 personer som alla rapporterar direkt till avdelningschefen, men leds av en HR enhetsledare. Enheten ingår i avdelningen för HR, Administration och Juridik som har ca 25 medarbetare och som, utöver HR och lön, ansvarar för, budget, bokföring, juridisk rådgivning, projektledning, IT-support samt reception och service.
 
Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.
 
För mer information se www.norden.org.

Mer information om tjänsten
Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta senior HR-rådgivare Monica Donde, telefon +45 2171 7102, e-mail modo@norden.org, eller avdelningschef Kari Metliaas, telefon +45 2171 7100, e-mail karmet@norden.org.
 
För information om lön- och anställningsvillkor kontakta HR-avdelningen, e-mail hr@norden.org.

 

Send ansøgning