Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

Terapeutteamet i Nuuk søger fysioterapeut / Job nr. 293/18

Er du uddannet fysioterapeut, og ønsker du en alsidig og spændende arbejdsplads, så er en stilling som fysioterapeut på voksenområdet i Kommuneqarfik Sermersooq måske lige dig.

Terapeutteamet i Nuuk i består pt. af 3 ergoterapeuter og 5½ fysioterapeuter samt en afdelingsleder. Tilknyttet teamets funktion er 1 hjælpemiddelreparatør og 1 handicapchauffør. Terapeuterne arbejder ud fra Nuuk, og det er her, du vil bo og have din daglige arbejdsplads. Der kan være rejseaktivitet til de øvrige byer og bygder i kommunen.

Ugentlig arbejdstid: 40 timer

Fysioterapeutens opgaver: 

 • Tværfaglig rehabilitering af borgere, der har været indlagt på sygehus, har fået funktionstab efter sygdom som har behov for hjemmehjælp eller yderligere hjemmehjælp
 • Faglige undersøgelser og vurderinger, herunder brug af ICF og COPM
 • Hverdagsrehabilitering i samarbejde med hjemmehjælpen
 • Vedligeholdende træning individuelt og på hold.
 • Sagsbehandling af ansøgninger på hjælpemidler og boligændringer
 • Indkøb af hjælpemidler, udlevering af samt træning i/instruktion i brug af hjælpemidler
 • Er en god formidler – god til at oplære andre faggrupper, hvor hjemmehjælpen er en stor samarbejdspartner
 • Evt. tjenesterejser i kommunen til byer og bygder
 • Dokumentation
 • Administrative opgaver
 • Tværfagligt samarbejde
 • Møder med klienter, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Vi lægger vægt på, at du

 • Har stor interesse for handicap- og ældreområdet
 • Har erfaring inden for ældre området, gerne med erfaring inden for hverdagsrehabilitering.
 • Erfaring med relevante undersøgelsesmetoder og evalueringsmetoder
 • Kan arbejde selvstændigt og kan strukturere og planlægge din arbejdsdag.
 • Har erfaring med tværfagligt samarbejde
 • Kan bevare overblikket i en travl hverdag
 • Er engageret, handlingsorienteret og faglig velfunderet
 • Kan agere i forskellige kulturer
 • Er fleksibel og omstillingsparat i en foranderlig verden
 • Er en holdspiller, der er åben og rummelig
 • Udarbejdelse af forflytningsvejledninger samt forflytningsundervisning af plejepersonale

Vi tilbyder:

 • Introduktion
 • Indflydelse på udvikling af rehabiliteringsprojekter
 • Medindflydelse og gode muligheder for at planlægge din egen arbejdsdag
 • Faglig sparring i et velfungerende terapeutteam
 • Gode kolleger

Der kan stilles bolig til rådighed. 
Der er bolig til stillingen, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.  

Løn og ansættelsesvilkår:
Fysioterapeuten er lønnet efter overenskomsten mellem Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut/Fysioterapeuter i Grønland og Grønlands landsstyre.
Se www.nanoq.gl

Har du yderligere spørgsmål til stillingen kontakt da venligst afdelingsleder Anders Stig Frederiksen, tlf. nr. +299 366063 eller på mail ansf@sermersooq.gl

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 293/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være løn- og personaleafdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 24. maj 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Anders Stig Frederiksen
Telefon: +299 366063
Mobil: +299 522845
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning