Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingssygeplejerske til Pleje og Aktivitetscenteret Ippiarsuk / Job nr. 285/18

Brænder du for at arbejde med ældre mennesker i tæt dialog med deres pårørende? Og er du en energisk og positiv person, der evner at arbejde tværfagligt, så er stillingen som afdelingssygeplejerske ved Ippiarsuk måske noget for dig?

Ippiarsuk er et Pleje og Aktivitetscenter hvor der er 3 afdelinger og et dagcenter/-hjem. Områderne er som følgende: en afdeling for yngre med handicap under 65 år med plads til 12 beboere, en skærmet enhed for demente med plads til 10, og en plejeafdeling opdelt i 2 afdelinger med plads til henholdsvis 12 0g 10 beboere.

Stillingens indhold:
Du får det faglige ansvar for de tre afdelinger der består af  Skærmet enhed Tikitaq, Arriitsut og Kammiut, hvor der i alt er 32 pladser.  Du vil referere til lederen af stedet, og du vil indgå i et fælles ledelsesteam med lederne af køkkenet, afdelingerne, pedel m.m.

Vi har meldt ud overfor de pårørende at vi arbejder med en kontaktpersonordning, åben kommunikation, livshistorier m.m. Vi ønsker nu, at tiltagene implementeres, så også de pårørende kan mærke en forskel og få en bedre oplevelse når de kommer i huset.

Vi søger en afdelingssygeplejerske der evner at motivere og udvikle personalet, samtidig med, at du har overblik over beboernes og de pårørendes behov og forventninger, og løbende kommunikerer og afstemmer disse.  Vi ønsker også, at du er en synlig og stabil person på stedet, og at du prioriterer at indgå i en åben relation med dine kolleger, samarbejdspartnere, pårørende, beboere m.m.

Kommunen har sidste år vedtaget en ny sektorplan der består af 9 indsatsområder, gældende for hele ældreområdet. Selve implementeringen af sektorplanen er først ved at blive udarbejdet, så kan du se dig selv i et udviklingsmiljø i et team af gode kolleger, så hører vi gerne fra dig.

Vi ønsker en afdelingssygeplejerske, der:

 • Har flair og lyst til fagligledelse
 • Har bred klinisk erfaring – gerne med erfaring inden for det medicinske speciale
 • Har erfaring med kvalitetsudvikling og egenkontrol
 • Har en ambitiøs tilgang og går efter at implementere højeste faglige kvalitet
 • Er fleksibel, handlekraftig og har indstillingen ”alt kan lade sig gøre”
 • Gerne har erfaring med vejledning og kompetenceudvikling af kolleger og evt. studerende
 • Er ansvarlig for, i samarbejde med de 3 teamkoordinatorer, og resten af huset, at retningslinjer, instrukser og nye tiltag bliver implementeret
 • Kan sikre sammenhængende beboerforløb
 • Kan varetage tovholderfunktionen i tværfaglig og tværsektorielle overgange
 • Kan medvirke til at skabe et hyggeligt hjem for de ældre gennem en glad og imødekommende tilgang til alle i huset
 • Der er omstillingsparat og har forståelse for den kulturelle udfordring der kan være.

Vi tilbyder:  
En stilling, hvor der er fokus på høj faglig kvalitet og udvikling, en engageret medarbejdergruppe, et hus med sjæl og varme, en indflydelsesrig hverdag med højt til loftet.
Arbejdstiden er 40 timer om ugen hovedsagligt i dagvagter.
Yderligere oplysninger kan fås hos leder af Ippiarsuk, Hendrine Poulsen Lund, 36 61 74, hplu@sermersooq.gl

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

(BOLIG)
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med jobnummer 285/18, oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v skal være HR-afdelingen i hænde inden ansøgningsfristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 23. maj 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Marie Grønvold
Telefon: +299 366178
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning