Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Finanser og skatter søger afdelingschef til Juridisk Afdeling

Departementet for Finanser og skatter søger afdelingschef til Juridisk Afdeling
 
Departementet for Finanser og Skatter søger en dygtig jurist til ledelsen af Juridisk Afdeling.
Juridisk  Afdeling består af seks medarbejdere samt af afdelingschefen.
Afdelingschefen indgår i departementets ledelsesgruppe sammen med 3 yderligere afdelingschefer, en fagkoordinator samt departementschefen. Stillingen er med reference til departementschefen.

Om dig
Du har en stærk juridisk profil, og har lyst til at påtage dig ledelsesopgaven. Du er cand. jur. Du har praktisk ledelseserfaring og indgående kendskab til det grønlandske skatte- og afgiftssystem og rets- og forvaltningspraksis på området. Du har desuden et indgående kendskab til det grønlandske inddrivelsesområde samt reguleringen af det offentliges budget- og regnskabsområde. Endelig har du erfaring med udarbejdelse af skattelove- og regler.
Du trives i et miljø med en uformel omgangstone, korte kommandoveje og engagerede kollegaer.
 
Du kan indgå i faglig sparring på højt niveau, og ledelsesmæssigt formår du at skabe struktur og bevare overblik samt at påtage dig rollen som personaleleder.
 
Det er en klar fordel, hvis du har kendskab til det grønlandske samfund og sprog.
 
Om stillingen
Du har som afdelingschef en central rolle i betjeningen af Naalakkersuisoq, og du har et stort ansvar for at være med til at sikre, at departementet leverer solid rådgivning. Som afdelingschef har du en vigtig opgave med at sætte rammerne for løsningen af større og komplekse opgaver, og sikre, at levering sker til tiden og i den rette kvalitet.
Du vil især komme til at beskæftige dig med:

  • Lovforberedende arbejde
  • Bidrage til strategier for lovgivningsreformer
  • Intern planlægning og koordinering
  • Faglig sparring og kvalitetssikring
  • Ekstern kontakt og samarbejde
  • Personaleledelse
  • Konkret sagsbehandling og projektarbejdeFor opgaven med personaleledelse vil du kunne få støtte fra Ledelsessekretariatet i departementet.

I selve departementet er der 30 medarbejdere, og heraf udgør Juridisk Enhed en stab på 7. Departementet er kendetegnet ved en stor grad af uformelle kontakter og tværgående kommunikation, og det er nødvendigt, at du som afdelingschef kan navigere i dette miljø, og bevare det nødvendige overblik og sikre resultater.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.
 
Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2017 månedligt Kr. 54.072 og årligt Kr. 648.864
 
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
 
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
 
For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.
 
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Yderligere oplysninger 
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef Nikolai S. Christensen på tlf. +299 34 66 75 eller e-mail nsch@nanoq.gl. Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.
 
Ansøgning 
Ansøgningen skal være departementet i hænde senest lørdag 19. maj 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 21/22, og ansættelse sker med start 1. juli 2018 eller efter nærmere aftale. Ansøgere må være forberedt på at gennemgå et testforløb.
 
Ansøgningen skal vedlægges CV, dokumentation fra tidligere ansættelsesforhold samt komplette eksamenspapirer mv. og bedes sendt via nedenstående link.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning