Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Søger AC Fuldmægtig / Job nr. 274/18

Skole- og dagtilbudsområdet søger en engageret, ambitiøs og dygtig AC-fuldmægtig, der brænder for at levere løsninger af høj kvalitet, hvor udfordringer og opgaver veksler konstant. Du skal trives med at arbejde i spændingsfeltet mellem det politiske niveau og der, hvor politiske visioner, ideer og ønsker skal omsættes til konkret handling til gavn for børn og unge.

Om stillingen 
Dette er en nyoprettet stilling der primært vil omhandle dagtilbudsområdet, hvorfor du har rig mulighed for at være med til at sætte dit eget præg på opgavesammensætningen. En del af opgave porteføljen vil omfatte politisk sagsbehandling, udviklingsopgaver, analyseopgaver samt ledelsesbetjening. I denne stilling er der behov for en alsidig medarbejder, der kan arbejde med et bredt spektre af opgaver og som besidder stærke analytiske og kommunikative kompetencer – skriftlige såvel som mundtlige.

Konsulenten skal blandt andet være behjælpelig med udarbejdelse af sagsfremstillinger, høringssvar, gennemførelse af politiske workshops og temadage m.m..

Der stilles ikke krav om mange års erfaring fra en lignende stilling, men til gengæld skal du besidde stærke analytiske og kommunikative kompetencer, som du formår at kunne bringe i spil, når du understøtter ledelsen i opgaveløsningen. For at være succesfuld i dit job og tilføre værdi, skal du blandt andet kunne identificere, konkretisere og beskrive problemstillinger.

Vi kan således tilbyde dig et udfordrende og spændende job med gode muligheder for selv at præge indholdet efter lyst og evne, personlig og faglig udvikling i en organisation under udvikling og forandring.

Hvilke opgaver vil du komme til at varetage?

 • Servicere Skole- og dagtilbudschefen
 • Medvirke til at sikre en tæt koordinering mellem det politiske og det administrative niveau,
 • Medvirke til at sikre en tæt koordinering på tværs af afdelingen,
 • Udarbejde diverse analyser inden for forvaltningens ansvarsområde,
 • Medvirke til udarbejdelsen af høringssvar,
 • Igangsætte, gennemføre og generelt være tovholder på konkrete udviklingstiltag,
 • Diverse ad hoc-opgaver.

Kan du sige ja til nedenstående, modtager vi meget gerne en ansøgning fra dig:

 • Jeg tør og ønsker at vidensdeling samt at blive fagligt udfordret af mine ledere og kollegaer
 • Jeg tør sige fra, når jeg når mine faglige grænser
 • Jeg har en positiv og ekstrovert tilgang til mine omgivelser
 • Jeg er struktureret, effektiv og robust
 • Jeg er fleksibel med arbejdstider, arbejdsopgaver og tidsfrister
 • Jeg er analytisk – og kan omsætte denne egenskab i den administrative opgaveløsning
 • Jeg er rigtig god til – og kan lide – at formulere mig skriftligt
 • Jeg kan lide at arbejde selvstændigt og tage 100 % ansvar for mine opgaver
 • Jeg har økonomisk indsigt og flair for økonomi
 • Jeg har en kandidatgrad

Uddannelsesmæssig baggrund: 
Hvorvidt du er cand.pæd., cand.scient., cand.mag., eller lignende er ikke afgørende. Det er en fordel hvis du kan grønlandsk dog ikke et krav.

Vi tilbyder: 
Med stillingen kan vi tilbyde en attraktiv og udfordrende dagligdag samt dygtige og engagerede kollegaer. Du får masser af indsigt i en politisk organisation og er tæt på ledelsesniveauet.

Straffeattest og børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Bolig
Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning: 
Ansøgning mærket med Job nr. 274/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb den 22. maj 2018. Med forventet tiltrædelse 1. juli 2018

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV

 

Ansøgningsfrist: 22. maj 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Jesper Madsen
Telefon: +299 367303
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning