Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska ministerrådet söker en direktör till Nordens hus i Reykjavik

Vill du vara med och förverkliga nordiskt kultursamarbete? Är du den direktör som kan bidra till att skapa mervärde för de nordiska ländernas samarbete inom kultur- och konstområdet?
 
Nordens hus i Reykjavik är en institution inom det officiella nordiska samarbetet som är centralt beläget i en arkitektoniskt betydelsefull byggnad ritad av Alvar Aalto. Nordens hus är ett viktigt kulturcentrum och en kreativ, involverande och delaktiggörande plattform för såväl kulturmöten som samhällsdiskussioner. Institutionen har till uppgift att förmedla nordisk kultur till Island och isländsk kultur till övriga Norden. Institutionen samarbetar med de andra samnordiska kulturhusen och instituten under Nordiska ministerrådet. Barn och unga har en central plats i ministerrådets verksamhet.
 
Som en strategiskt lagd direktör ska du leda och utveckla en dynamisk institution så att den fortsatt kan upprätthålla en verksamhet med hög kvalitet och med en mångfald i såväl dess innehåll som kontaktytor. Direktören bistås av en styrelse som, inom de ramar som Nordiska ministerrådet angivit, är ett rådgivande organ inom institutionens verksamhetsområde.

Vi söker dig som har:
 • Relevant akademisk utbildning/examen
 • Flera års dokumenterat goda chefs- och ledarerfarenheter
 • Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling inom kulturområdet
 • Erfarenhet av att arbeta i en politisk miljö/offentlig förvaltning, samt
 • Erfarenhet av administrativt arbete, ekonomistyrning och förhandlingar samt av internationellt samarbete.
Vidare ska du ha förmåga att:
 • Leda, företräda och utveckla verksamheten på ett professionellt och strategiskt sätt
 • Säkra att verksamheten uppfyller sitt uppdrag och når sina mål med de resurser som verksamheten förfogar över
 • Goda kommunikativa färdigheter
 • Leda och engagera kompetenta medarbetare i en dynamisk organisation som präglas av produktion och förmedling av publika evenemang inom såväl kultur som andra samhällsfrågor
 • Samarbeta väl med isländska, nordiska och internationella, aktörer, samt
 • Formulera dig väl både muntligt och skriftligt på något av ministerrådets tre arbetsspråk (danska, svenska eller norska) och på engelska. 
Det är meriterande om du har:
 • Erfarenhet av nordiskt samarbete
 • Ett brett nätverk
 • Erfarenhet av publikutveckling
 • Erfarenhet av arbete med mångfald och jämställdhet. 
Direktören har det juridiska och ekonomiska ansvaret för institutionens löpande verksamhet och rapporterar direkt till generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet, samt ingår i ministerrådets utvidgade ledningsgrupp. Direktören ansvarar för vidareutveckling, samordning och planering av verksamheten baserat på institutionens överordnade strategisk mål, årlig budgettilldelning och årligt beviljningsbrev från generalsekreteraren. Institutionen har cirka 15 anställda. Direktören företräder institutionen i såväl det nordiska som det internationella samarbetet. I tjänsten ingår resor, framförallt i Norden.

Vi erbjuder
Ett utvecklande arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Som direktör har du en tidsbegränsad anställning med en första anställningsperiod på fyra år, med möjlighet till förlängning med högst fyra år. Lön efter överenskommelse. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid en samnordisk institution.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordens hus i Reykjavik är en av Nordiska ministerrådets tolv samnordiska institutioner. Institutionerna förverkligar ministerrådets vision på sina respektive områden i samarbete med nationella och internationella aktörer.
 
För mer information se www.norden.orghttp://nordichouse.is

Sista datum för ansökan är den 17 maj, 2018. Ansökan och namnet på den som sökt är undantaget offentlighet om den som sökt begär detta.
 
Aktuella kandidater kommer att kontaktas den 23 maj, och intervjuerna genomförs den 25 och 29 maj 2018. Den andra intervjuomgången sker den 8 juni och en sista intervju sker den 21 juni. Samtliga intervjuer äger rum i Köpenhamn.
 
Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Mikael Höysti, telefon +45 21 71 71 10, eller e-mail mikh@norden.org, eller seniorrådgivare Linn Mårtens på linm@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta seniorrådgivare/HR Monica Donde på modo@norden.org.
 
 
 


Skicka ansökan