Gå til hovedindhold
82

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska rådet söker seniorrådgivare till utskottet för ett hållbart Norden

Vill du arbeta med det nordiska parlamentariska samarbetet?
 
Nordiska rådets sekretariat söker en erfaren seniorrådgivare som utskottssekreterare till utskottet för ett hållbart Norden, vilket behandlar politiska frågor som berör miljö- och naturskydd, naturresurser – däribland utnyttjande av naturresurser inom jordbruk, fiske och skogsbruk. Klimatfrågor är också en viktig del av arbetet, inte minst hur de nordiska länderna blir mer effektiva tillsammans, både internt i Norden men också internationellt. Andra områden som utskottet hanterar är konsumenträttigheter, fiskeriförvaltning, lantbrukspolitik, livsmedel, atomsäkerhet samt biologisk mångfald och hållbarhet.  De primära arbetsuppgifterna är att planera och genomföra utskottets möten och Nordiska rådets årliga session, tillsammans med utskottets koordinator.
 
Arbetsuppgifter för seniorrådgivare/utskottssekreterare
 • Ansvara för utskottets verksamhetsområden, det vill säga följa med i utvecklingen på områdena i Norden, närområdena, i EU och andra internationella fora
 • Upprätthålla kontakten med andra politiska organ i Norden och Europa, däribland löpande kontakt med Nordiska ministerrådets sekretariat
 • Utarbeta förslag till årliga prioriteringar och arbetsplaner
 • Förberedelse och aktiv uppföljning av ärenden till utskottets möten/seminarier/resor
 • Utarbetande av PM, arbetsgruppsrapporter, dagordningar, protokoll, tal e.t.c
 • Resa tillsammans med rådsmedlemmarna på nordiska och internationella konferenser
 • Ingå i teamet för sekretariatsbetjäning, det vill säga att bidra till att Nordiska rådets sekretariat fungerar effektivt.
Kravprofil
 • Gedigen erfarenhet från arbete i till exempel departement/parlament/politiska sekretariat/organisationer, gärna från flera olika
 • Goda sakkunskaper i flera av de aktuella politikområdena
 • Relevant akademisk utbildning
 • God förmåga till både skriftlig ärendebehandling och muntlig framställning
 • Generalist, det vill säga kunna arbeta utanför det egna politikområdet
 • Erfarenhet av politiska processer och analyser av komplexa politiska utmaningar
 • Kreativitet, engagemang, förmåga att ta egna initiativ
 • Serviceinriktad
 • Kunna arbeta på ett av de skandinaviska språken (svenska, danska och norska) och ha god förståelse för de andra
 • Goda kunskaper i engelska både skriftligt och muntligt. Färdigheter i andra språk är en fördel, särskilt i finska eller isländska.
Arbetsmängden är emellanåt stor. Det krävs därför flexibilitet, gott humör, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i högt tempo.

Nordiska rådets sekretariat är samlokaliserat med Nordiska ministerrådet och Nordiska kulturfonden. Nordiska rådets sekretariat i Köpenhamn, har 16 anställda, leds av en rådsdirektör, samt delar kommunikationsavdelning med Nordiska ministerrådet. 
 
Nordiska rådet har ett omfattande kontaktnät och samarbete med andra organisationer. Förutom de nordiska parlamenten samarbetar rådet också med parlamentariska organisationer i Östersjöregionen, Europa, Arktis och Barentsområdet.
 
Observera att för anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.
 
Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska rådet
Nordiska rådet är tillsammans med Nordiska ministerrådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet förbereder och följer upp de frågor som behandlas i nordiska rådets ledningsorgan, presidiet och i de olika fackutskotten. Vidare förbereder och organiserar sekretariatet, tillsammans med värdlandets delegationssekretariat, de två årliga sessionerna, temasessionenpå våren och den ordinarie sessionen på hösten. Nordiska rådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska ministerrådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har 16 anställda.

För mer information se www.norden.org.

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta rådets administrative chef Johan Tiedemann på johtie@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Sista datum för ansökan är den 16 maj 2018. Intervjuer förväntas ske i vecka 23. Önskat tillträde är senast i mitten på augusti.
 
 
 


Skicka ansökan