Gå til hovedindhold
117

Dette jobopslag er udløbet

Gammeqarfik søger 1 socialrådgiver

Kommune Qeqertalik Aasiaat

Socialrådgiveren skal arbejde noget af tiden på skolen Gammeqarfik, og arbejde noget af tiden på kommune Qeqertalik´s socialområde. Socialrådgiveren kommer til at arbejde tæt sammen med de andre socialrådgivere i kommune Qeqertalik. Således skal socialrådgiveren koordinere opgaverne mellem skolen og socialområdet.

Socialrådgiverens nærmeste overordnede er Ledende skoleinspektøren.

Dit arbejdsområde med desuden være at udbygge og forbedre skole- og hjem samarbejdet i samarbejde med skolen, rådgivning af lærerne i sager om underretning, at være samtalepartner for eleverne og forældre, samt være social faglig sparringspartner for lærerne.

 

Socialrådgiveren vil i samarbejde med skolens øvrige personale og personale fra socialforvaltningen skulle udarbejde handleplaner for eksempelvis forebyggelse af misbrug og mobning, og tillige indgå i arbejde omkring skolens kriseberedskab. Ved en krisesituation i en klasse skal socialrådgiveren i samarbejde med lærere og familie uarbejde en handlingsplan for klassen. Og være samtalepartner, samt give vejledning.

 

Socialrådgiverens nærmeste overordnede er Ledende skoleinspektøren.

Ansættelse pr. 1. juni. april 2018

 

Vores forventninger til dig:

  • At du er uddannet socialrådgiver.
  • At du er initiativrig, og kan arbejde selvstændigt.
  • Erfaring med at arbejde som socialrådgiver, gerne i en kommunaladministration (men det er ikke noget krav)
  • Arbejdsvillig

 

Du må gerne være dobbeltsproget grønlandsk og dansk.

Vi lægger desuden vægt på, at du som person har gode samarbejdsevner, at du er tillidsvækkende og har en rummelig personlighed.

 

Yderligere information:
Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information kan du henvende dig til Ledende skoleinspektør Sara J. Brandt på 89 47 55.

 

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

 

Ansættelsen sker under forudsætning af tilfredsstillende børne – og straffeattest, som indhentes af Kommune Qeqertalik.

 

Løn og ansættelsesvikår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landstyre og AK eller anden forhandlingsberettiget organisation.

 

Der kan anvises bolig til stillingen. Såfremt der anvises personalebolig, betales der depositum og husleje efter enhver tid gældende regler om huslejebetaling i Hjemmestyrets og kommunernes ejendomme m.v. i Grønland. Du må være indforstået med at flytte til en anden bolig end den du oprindeligt får tildelt, hvis kommunalbestyrelsen finder det nødvendigt. Du har pligt til at fraflytte den anviste bolig ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Såfremt du misligholder lejemålet med udsættelse til følge, vil der ikke blive stillet en anden bolig til rådighed.

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk via gammeqarfik@qeqertalik.gl   hvor du vedhæfter din ansøgning, uddannelsespapirer og cv.

 

Ansøgningsfrist: 15. maj 2018

Ansættelse pr.: 1.juni maj 2018

Arbejdssted: Gammeqarfik Aasiaat

Yderligere oplysninger fås hos: Ledende skoleinspektør tlf 89 47 55 Email: gammeqarfik@qeqertalik.gl