Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

AU-ITL Lærling til Kontoret for Strategisk Indkøb

Kontoret for Strategisk Indkøb søger AU-International Transport og Logistik med start august 2018
Har du lyst til at få en praktikplads, hvor du får mulighed for at udvikle dig i et kontor med mange forskellige opgaver – så er du måske vores nye lærling
 
Om kontoret:
Kontoret for Strategisk Indkøb og Indkvartering består pt. af 9 personer og har følgende hovedopgaver:

 • at indgå rammeaftaler på vegne af Selvstyret samt at assistere departementer og enheder i Selvstyret med deres indkøbsvirksomhed, herunder udbud, kontraktindgåelse og opfølgning,
 • at administrere Selvstyrets vakantboliger,

Dine arbejdsopgaver vil primært vedrøre indkøbsvirksomheden.

Om dig:
Vi forventer, at du er interesseret i at lære indkøbsområdet at kende, har mod på at blive en del af et kontor med alsidige opgaver og ikke mindst, at du er motiveret for at få et lærerigt praktik ophold.

Faglige kvalifikationer:

 • Har en gymnasial uddannelse, relevant erhvervsuddannelse eller relevant grunduddannelse for voksne {GVU)
 • Har gode IT-kundskaber
 • Gode sproglige færdigheder

Personlige kompetencer:

 • Har en god selvdisciplin
 • Er omhyggelig i sit arbejde og formår at overholde tidsfrister
 • Har evnen til at kommunikere på et professionelt og sagligt grundlag
 • Er venlig og imødekommende
 • Kan arbejde selvstændigt og i teams
 • Gode samarbejdsevner

Du vil få tilknyttet en praktikansvarlig som vil være din kontaktperson hos os, som vil hjælpe dig med at udarbejde din praktikplan, give dig fagligsparring og sikre, at du får det bedst mulige udbytte af din praktik.

Økonomi- og Personalestyrelsen
Kontoret for Strategisk Indkøb, Indkvartering og Budgetopfølgning  er en del af Økonomi- og Personalestyrelsen er en serviceenhed med mange funktioner, der varetager drift og udvikling af en lang række opgaver i Selvstyrets Centraladministration.

Lærlingene samles på tværs af departementer og styrelser minimum to gange om året. Du vil her have mulighed for at møde andre lærlinge og tage selvvalgte faglige emner op til diskussion. Grønlands Selvstyres Centraladministration har rammerne til at skabe et godt udviklings- og læringsmiljø, som giver dig en god uddannelse og et stærkt fundament for fremtiden.
 
Praktiske forhold:
Arbejdstiden er 40 timer om ugen
lønnen fastsættes efter den gældende overenskomst. Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
 
Yderligere oplysninger:
Vil du vide mere om praktikpladsen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Anders Malinovski på tlf. 34 58 39 eller mail: andm@nanoq.gl.
 
Ønsker du yderligere information om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl
 
Ansøgning:
Ansøgningsfristen er d. 02. maj. 2018
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19 og 20.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

ASAs 3 værdier er:

 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning