Gå til hovedindhold
82

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Fiskeri og Fangst / Fiskeri afdelingen søger 2 Jurister

Departementet for Fiskeri og Fangst beskæftiger sig med forvaltningen af de levende ressourcer i Grønland indenfor følgende hovedområder: Fiskeri, fangst, samt veterinær- og fødevareområdet. Departementet består af 4 afdelinger, herunder Fiskeriafdelingen, som består af i alt 12 medarbejdere, heraf 4 jurister, samt en afdelingschef. Afdelingens vigtigste opgaver er forvaltning af det grønlandske fiskeri, betjening af Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst samt varetagelse af nationale og internationale forpligtelser.
 
Som jurist i fiskeriafdelingen får du mulighed for, at:

 • Blive ansvarlig for udarbejdelse eller revision af konkrete regelsæt, hvor du følger projektet fra politisk idé til ikrafttrædelse.
 • Varetage besvarelsen af henvendelser fra Ombudsmanden for Inatsisartut.
 • Udarbejde politianmeldelser og efterfølgende udtalelser til Politiet fra Departementet for Fiskeri og Fangst.
 • Behandle sager om aktindsigt
 • Besvare § 37-spørgsmål fra Medlemmer af Inatsisartut
 • Besvare spørgsmål fra Udvalget for Fiskeri-, Fangst-, og Landbrug
 • Foretage ministerbetjening af Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst
 • Udarbejde juridiske notater
 • Vejlede om sagsbehandling og forvaltningsret til afdelingens øvrige ansatte
 • Foretage juridisk fortolkning
 • Juridisk kvalitetssikring

Derudover kan der på sigt blive mulighed for at blive inddraget i afdelingens internationale arbejdsopgaver i forbindelse med fiskeriforhandlinger og internationalt samarbejde.

Vi forventer, at du / I

 • Er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.
 • Har forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation, og har interesse for offentlig administration.
 • Både kan samarbejde med andre og arbejde selvstændigt.
 • Kan lide at favne fagligt bredt, og er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger.
 • Er indstillet på at udføre opgaver indenfor afdelingens samlede arbejdsområde, særligt under spidsbelastningsperioder.
 • Kan holde Jer løbende orienteret om udviklingen indenfor områderne.

Vi ser gerne, at du / I

 • Har erfaringer fra tidligere ansættelse, men nyuddannede opfordres også til at søge stillingerne.
 • Eventuelt har kendskab til Grønland og grønlandske forhold.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                    
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse bilagt CV og kopi af eksa­mens­beviser fremsendes til:
 
Departementet for Fiskeri og Fangst
Postboks 269
3900 Nuuk
 
Ansøgninger bør fremsendes som A-post eller Email: apnn@nanoq.gl. Ansøgninger skal være Departementet i hænde senest d. 27.04.2018. Tiltrædelse snarest efter aftale.
 
Yderligere oplysninger kan indhentes hos fungerende afdelingschef Kunuk Holm tlf. +29 9 34 52 28 / e-mail kunh@nanoq.gl.  

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning