Gå til hovedindhold
111

Dette jobopslag er udløbet

Underviser til Grønlands Selvstyre

Underviser med erfaring i ledelses- og organisationsudvikling søges til Grønlands Selvstyres Økonomi- og Personalestyrelse.

Vil du arbejde i et vigtigt, travlt og dynamisk kontor, der producerer lederkurser, kompetenceudvikling, organisationsudvikling og ledersparring.
Grønlands Selvstyres Centraladministration består af en række departementer samt underliggende styrelser med hvert sit fagområde.
Kontoret for Kompetence- og Organisationsudvikling er placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen som hører under Departementet for Finanser og Skatter. Vi arbejder bl.a. med kompetenceudvikling, fastholdelse og rekruttering samt trivsel for hele Centraladministrationen (ca. 650 ansatte) og tilbyder desuden i samarbejde med kommunerne kompetenceudvikling til alle offentlige ansatte i Grønland. Du kommer til at arbejde med dine 8 nye kollegaer, hvor I sammen vil arbejde for at realisere målsætninger på HR området.

Dine arbejdsopgaver
Dine primære opgaver vil være undervisning og ledertræning. Hertil kommer behovsafdækning, design og gennemførelse af kurser og organisationsudviklingsforløb. Du skal følge de ledelsesmæssige udviklingstendenser og vurdere betydningen for hele det offentlige område.

Dine faglige kvalifikationer

 • Du har erfaring med at arbejde på alle niveauer i en politisk organisation.
 • Du stor undervisningserfaring inden for medarbejder- og ledelsesudvikling.
 • Du har en akademisk uddannelse, der understøtter din faglighed f. eks en organisationspsykologisk baggrund.
 • Du er certificeret i psykologiske testredskaber.
 • Du har godt kendskab til Grønland og grønlandske forhold.

Dine personlige kompetencer

 • Du er en stærk og driftssikker formidler, der kan trække et stort undervisningspres.
 • Du har en overbevisende fremtræden, er verbalt tillidsvækkende og forstår at lytte.
 • Du er resultatorienteret, men er også engageret i processer.
 • Du er rejsevant, fleksibel og kan trives i et til tider hektisk miljø.
 • Du er beslutsom, vedholdende og alsidig i din tilgang til komplekse sammenhænge.
 • Du er nysgerrig, årvågen og går positivt ind i samarbejdssituationen, udviser respekt for forskelligheder og er god til at skabe arbejdsmæssige netværk.
 • Du trives med teamwork og kan også arbejde alene.

Det er en fordel, at du har

 • Kendskab til det grønlandske samfund og forståelse af grønlandske samfundsforhold
 • Sprogkundskaber i grønlandsk/dansk/engelsk

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden lønfastsat svarende til LR 35.
 
Lønnen  med faste løndele i LR 35 udgør pr. 1. april 2017 månedligt Kr. 41.299 og årligt Kr. 495.593
 
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 280 timer årligt eller 70 timer i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.
 
Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Kirsten Holland, khol@nanoq.gl. eller +299 34 58 48 eller +299 55 13 13.

For nærmere oplysninger om Grønlands Selvstyre se www.naalakkersuisut.gl.
Ansøgningsfrist den 26.april.2018. kl. 12.00
Tiltrædelse snarest eller efter nærmere aftale.
Ansættelsessamtaler afholdes d. 30. april 2018

Ansøgning bedes vedlagt CV og eksamenspapirer samt relevante referencer.
Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.

ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

ASAs 3 værdier er:

 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning