Gå til hovedindhold
81

Dette jobopslag er udløbet

Centerleder til Arctic DTU

Vil du være nøgleperson i at realisere DTU’s arktiske satsning? Har du virketrang, kan du lide teknisk forskning og uddannelse, og er du entusiastisk om mulighederne i Arktis?

 

DTU søger en centerleder til det nyetablerede center, Arctic DTU. Arctic DTU skal som omdrejningspunkt for DTU’s strategiske satsning i Arktis skærpe DTU’s profil på det arktiske område med henblik på at:

 • nyttiggøre naturvidenskab og tekniske videnskaber til gavn for en bæredygtig udvikling i Arktis og globalt
 • styrke samarbejdet mellem DTU og Grønland på uddannelses- og forskningsområdet
 • styrke DTU som universitet, der er anerkendt for at forske og uddanne i tekniske emner under arktiske forhold
 • fremme samarbejdet mellem DTU og nationale og internationale forskningsinstitutioner, myndigheder og virksomheder samt internt på DTU om arktiske forhold
 • videreføre den igangsatte implementering af DTU’s strategi for etablering af en markant og internationalt orienteret teknisk universitetsenhed i Sisimiut
 • fortsætte og udvikle samarbejdet med de øvrige tekniske uddannelsesinstitutioner i Sisimiut

 

Centeret er organisatorisk forankret på DTU Byg og vil have base både på Lyngby og Sisimiut Campus. Det må derfor forventes, at op mod halvdelen af arbejdstiden skal tilbringes i Grønland (Sisimiut og Nuuk) og på rejser.

 

Personificeringen af DTU’s arktiske satsning
Som centerleder af Arctic DTU får du til opgave at profilere og repræsentere det nye center, både udadtil i forhold til de mange nationale og internationale samarbejdspartnere og interessenter og indadtil på DTU. Du vil være ansvarlig for at initiere og koordinere centerets aktiviteter på tværs af universitetet, og får støtte fra et sekretariat til løsning af opgaven.

 

Stillingen består derfor af flere funktioner:

 • Lede centrets aktiviteter og udvikling; herunder koordinere og formidle DTU’s aktiviteter i Arktis nationalt og internationalt
 • Lede, udvikle og fremme DTU’s arktiske strategi inden for uddannelse, forskning, forskningsbaseret myndighedsbetjening og innovation
 • Betjene Arctic DTU’s styregruppe og advisory board
 • Understøtte netværksopbygning og interessevaretagelse nationalt og internationalt; herunder relationer til myndigheder
 • Koordinere drift og udvikling af Campus i Sisimiut
 • Være ansvarlig for centrets økonomi

 

Du refererer til institutdirektøren for DTU Byg og arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med styregruppen for Arctic DTU, sekretariatsmedarbejdere og naturligvis de mange DTU forskere, der er engageret i arktiske aktiviteter.

 

Netværksorienteret med kendskab til arktiske forhold og relevant forskningsmiljø
Du bliver en del af et førende eliteuniversitet, hvor du udfordres fagligt og personligt, og hvor det forventes, at du er i stand til at kommunikere sikkert på et højt niveau på både dansk og engelsk. Det forventes, at du har et bredt kendskab til DTU’s fagmiljøer.

Det forventes, at du har et indgående kendskab til arktiske internationale, og særligt grønlandske forhold, og har erfaring med at agere i krydsfeltet mellem en dansk, grønlandsk og international kontekst – gerne inden for uddannelses-og forskningsområdet eller andre sammenlignelige områder. Du har forventeligt en PhD-grad, og besidder et veludbygget internationalt orienteret netværk af relevans for stillingen. Det vil være en fordel men ikke et krav, hvis du har haft en aktiv forskerkarriere; gerne inden for et teknisk-naturvidenskabeligt område.

Du er struktureret, arbejder selvstændigt med strategisk tankegang og er resultatorienteret. Du har gode kommunikative evner og flair for interessevaretagelse. Du er god til at planlægge og har altid et godt overblik. Du får en bred kontaktflade, både internt og eksternt. DTU forventer derfor, at du er god til at samarbejde, og at det falder dig naturligt at opbygge og drive netværk. Da DTU har en uformel og rar arbejdsatmosfære, er du gerne udadvendt og bidrager med en god portion humor.

For at kunne varetage alle elementerne i jobbet, vil det være en optimalt, hvis du har erfaring fra ledelsesrolle i et internationalt forskningsmiljø.

 

Hvad tilbydes?
DTU tilbyder en spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor der arbejdes engageret for at skabe ny forskningsbaseret viden til gavn for samfundet, såvel nationalt som internationalt. 
Du vil have stor indflydelse på planlægningen og løsningen af egne opgaver, og lægger vægt på gensidig fleksibilitet. Der er gode muligheder for faglig og personlig kompetenceudvikling, og videndeling vægtes højt.

 

På DTU bliver du en del af en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Du kommer ind i en organisation, der har til formål at udvikle viden på internationalt niveau, og du kan se frem til at få en udfordrende og udviklende arbejdsplads med høj faglighed.

 

Løn og ansættelsesvilkår
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Lønnen fastsættes ud fra jobbets indhold og dine kvalifikationer i overensstemmelse med AC-overenskomsten med forventning om ansættelse som chefkonsulent med mulighed for tillæg. Det primære arbejdssted er DTU Lyngby Campus, men der må ligeledes forventes hyppige ophold i Sisimiut Campus og rejser til samarbejdspartnere i Arktis. DTU stiller fri, møbleret tjenestebolig til rådighed under udstationeringsperioderne i Sisimiut. Under tjenesterejser ydes der udgiftsgodtgørelse i henhold til Statens bestemmelser under tjenesterejser og udstationering.

 

Ansøgning og kontakt
Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade CV, motiveret ansøgning og eksamensbeviser.


Har du indledende spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior Rekrutteringskonsulent i Hartmanns Mads Jakobsen (+45 4121 1326 / mads.jakobsen@hartmanns.dk) eller institutdirektør for DTU BYG Niels-Jørgen Aagaard (+45 3048 8600/ nja@byg.dtu.dk).

Ansøgningsfrist er 29. april 2018. Stillingen ønskes besat senest per 1. juli 2018 eller hurtigst muligt derefter.

Hartmanns varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettes hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler - også inden ansøgningsfristens udløb.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Arctic DTU’s centrale opgaver består i at varetage koordinering og formidling på tværs af DTU’s fagmiljøer, at fungere som kontaktpunkt for samarbejdspartnere for DTU’s uddannelser, forskning og forskningsbaseret rådgivning i en arktisk kontekst samt at varetage DTU’s interesser i nationale og internationale sammenhænge for disse aktiviteter. Centeret har derudover til opgave at etablere og udbygge et universitets-campus i Sisimiut i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre og lokale aktører.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.300 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.

Link til annonce på Hartmanns hjemmesidehttps://hartmanns.dk/jobs/centerleder-til-arctic-dtu

Link til søg stillingen: https://hartmannspt.peopletrust.dk/candidate/?module=candidateweb&page=Job&action=apply&jobId=1007183