Gå til hovedindhold
167

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Hjemmehjælpen i Nuuk søger en områdeleder / Job nr. 246/18

Hjemmehjælpen i Nuuk er i rivende udvikling, vil du være med på holdet så er det netop dig vi mangler som vores nye områdeleder

Hjemmehjælpen i Nuuk søger en områdeleder på 40 timer ugentligt, pr. 1. maj 2018 eller efter nærmere aftale.

Vil du være en del af hjemmehjælpen, og har du lyst til at arbejde udviklingsorienteret og målrettet med bl.a. sygefravær, rekruttering og daglig ledelse af ca. 20 engagerede medarbejdere, med forskellig faglig baggrund, så er det lige dig vi står og mangler som vores nye kollega i hjemmehjælpen i Nuuk.

Hjemmehjælpen i Kommuneqarfik Sermersooq, servicerer i alt ca. 160 borgere i eget hjem, med personlig hjælp, rengøring samt indkøb.

Som områdeleder kommer du til, at være med helt fremme hvor tingene sker, og du vil i tæt samarbejde med driftsplanlæggeren, have ansvar for at byens borgere får de visiterede ydelser leveret af hjemmehjælpens medarbejdere. Derudover vil du have et tæt samarbejde med afdelingslederen for hjemmehjælpen, samt den anden områdeleder der varetager ledelsen for kystens medarbejdere.

I hjemmehjælpen arbejder vi ud fra princippet hjælp til selvhjælp, også kaldet træning før pleje. Dette betyder, at vi har et tæt tværfagligt samarbejde med kollegaer indenfor hele ældreområdet. Metoden gør, at borgerne får en øget livskvalitet, ved at opretholde flere funktioner både fysisk og psykisk.

I efteråret 2017 begyndte vi at yde hjemmehjælp hele døgnet, så vores borgere får mulighed for, at opretholde den livskvalitet der er ved at blive længst muligt i eget hjem.

Vi vægter involvering, kommunikation og information højt, og kan derfor tilbyde teammøder hver 2. uge, hvor vi både drøfter nye tiltag, faglig sparring, undervisning eller når der opstår et behov for at drøfte hverdagssituationer.

Vi forventer, at du

 • har en sundhedsfaglig uddannelse, og kan skabe resultater tværfagligt
 • evt. har ledelseserfaring, og kan udøve god og nærværende ledelse
 • medvirker til at sikre, at alle medarbejdere arbejder i samme retning med fælles kendte mål
 • sikre gennem effektiv styring, at ressourcerne anvendes bedst muligt i samarbejde med driftsplanlægger og lederteamet
 • arbejder helhedsorienteret og systematisk for at sikre, at borgerne/pårørendes forventninger medtages i planlægningen
 • vil bidrage til kontinuerlig udvikling af personalets kompetencer
 • har overblik, og kan prioritere dine arbejdsopgaver
 • tager initiativ til udvikling og nytænkning
 • kan grønlandsk og dansk
 • vil være med til at skabe et godt arbejdsmiljø, er fleksibel og med godt humør

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads hvor udvikling medansvar og medindflydelse prioriteres højt
 • et spændende og varieret job med masser af udfordringer
 • et team som værdsætter samarbejde og har forståelse for drift
 • et job, hvor vi anvender en systematisk anerkende tilgang til ledelses- og organisatorisk resultater med fokus på kerneopgaven
 • en god introduktion som foregår i tæt samarbejde med afdelingslederen, område lederen for kysten samt den daglige driftsplanlægger
 • gode muligheder for, at du kan benytte og udvikle både dine faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret afdelingsleder Lena Holm, på mail: leho@sermersooq.gl eller på tlf.: +299 36 61 69.

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra tre nøgle værdier: Respekt, ansvar og udvikling, det er vigtigt at du som ansøger forholder dig til de værdier. 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

BOLIG:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl  

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 246/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 26. april 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Lena Holm
Telefon: +299 366169
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning