Gå til hovedindhold
82

Dette jobopslag er udløbet

Råstofstyrelsen søger AC-fuldmægtig til sagsbehandling

AC-fuldmægtig til Licensafdelingen i Råstofstyrelsen 
Vi søger en kollega til en fuldtidsstilling i Licensafdelingen, og som skal være med til at administrere tilladelsesforhold for de selskaber og enkeltpersoner, som efterforsker og udnytter mineralske råstoffer i Grønland.
 
Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.
 
Råstofstyrelsen
Råstofstyrelsen spiller en nøglerolle i råstofudviklingen. Vi er den primære kontakt for selskaber og enkeltpersoner, der ønsker at efterforske og udnytte mineraler, olie og gas i Grønland. Opgaverne varetages i samarbejde med andre grønlandske myndigheder og institutioner og kræver samarbejde og projektstyring på tværs af traditionelle faggrænser inden for jura, forvaltning, økonomi, geologi, teknik, natur og miljø.
 
Vi er en spændende arbejdsplads i vedvarende udvikling. Vores hverdag er præget af en god omgangstone og korte kommandoveje, hvor der er plads til at sætte sit personlige præg på resultaterne. Vi sætter høje krav til os selv og forventer en høj kvalitet i udførelsen og ved resultaterne af vores arbejdsopgaver.
 
Råstofstyrelsen har kontor i Nuuk med ca. 20 medarbejdere i 3 afdelinger: Licensafdelingen, Teknik og Tilsyn, og Afdelingen for Analyser og Kontrolfunktioner. Råstofstyrelsen er en underliggende myndighed af Råstofdepartementet.
 
Stillingen
Du vil blive placeret i Licensafdelingen. Dine primære opgaver vil være sagsbehandling knyttet til udstedelse af tilladelser og efterfølgende godkendelser af efterforskningsaktiviteter af mineralske råstoffer i Grønland. Tilladelser udstedes både til selskaber og borgere, og du skal derfor forvente en del borgerkontakt. Du vil få en portefølje af tilladelser, som du er ansvarlig for. Råstofloven og standardvilkår er daglige værktøjer i vores opgaveløsning og danner ramme for at sikre en ensartet sagsbehandling. Du vil endvidere deltage i Råstofstyrelsens udviklingsarbejde med opdatering af bestemmelser og vilkår, it-systemopbygning og vedligehold samt bidrage til styrelsens informationsvirksomhed.
 
Du kan forvente en varieret arbejdsdag, hvor du kan arbejde med råstofforvaltning på mange forskellige niveauer. Der kan derfor være mulighed for både at arbejde med opstartsfasen af mindre efterforskningsansøgninger til borgere, til at være tilknyttet store fremskredne mineprojekter. Samtidig kan du være med til at præge interne arbejdsgange og politikudvikling af råstofsektoren i Grønland.   
 
Licensafdelingen består af en afdelingschef og 6 AC-fuldmægtige.
 
Jobbet giver gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du vil indgå i et team af engagerede kolleger, og du vil opleve at skulle lære meget nyt på kort tid.
 
Profil
Vi lægger vægt på at du har:

  • en relevant uddannelse på bachelorniveau som minimum
  • lyst og evne til at arbejde med driftsopgaver
  • erfaring med sagsbehandling og eventuelt arealtildeling
  • godt overblik og gode analytiske evner
  • juridisk forståelse
  • evne til at arbejde systematisk indenfor givne rammer og procedurer
  • relevant erfaring, gerne fra arbejde i en politisk/administrativ organisation
  • interesse og flair for at arbejde med it-systemer og databaser
  • gode evner til at arbejde på engelsk i skrift og tale
  • en god portion humor og let til en uformel omgangstone

 
Det er en stor fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog og kultur. For ansøgere uden for Grønland vil der blive lagt vægt på evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle forhold end de vante.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Nadja Vedsted Sembach, (+299) 346823, navr@nanoq.gl.
 
Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under Job. Du kan finde information om råstofområdet i Grønland på vores hjemmeside www.govmin.gl
 
Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 27. april 2018
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning