Gå til hovedindhold
165

Dette jobopslag er udløbet

Stilling som behandler med mellemlang videregående uddannelse ved Allorfik Kujalleq i Qaqortoq

Allorfik søger en behandler til vores behandlingsinstitution for borgere med problemer med rusmidler og spil i Qaqortoq, Allorfik Kujalleq. Stillingerne ønskes besat per 1. juni 2017 eller efter aftale. 

Vi forventer, at du har en mellemlang videregående uddannelse som fx lærer, pædagog, socialrådgiver eller sygepleje. Herudover ønsker vi, at du har kendskab til behandling med motiverende samtale og kognitiv adfærdsterapi Vi håber også at du har en behandleruddannelse, en supervisionsuddannelse, en psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning. Hvis du ikke er uddannet indenfor området sørger Allorfik selv for din uddannelse.

Allorfik Kujalleq yder borgere i Kommune Kujalleq behandling af problemer med alkohol, hash og spil. Centret er normeret til tre behandlere og en sekretær. En af behandlerne fungerer som gruppeleder.

Du får stor indflydelse på organiseringen af dit arbejde i samarbejde med Videnscenter om Afhængighed, som også tilbyder metodesupervision til dig. Alle Allorfikcentre er organisatorisk under Videnscenter om Afhængighed i Nuuk, der bl.a. står for den nationale indsats mod problemer med rusmidler.

Allorfik Kujalleq betjener hele Kommune Kujalleq. Der kan derfor forekomme rejser.
Som behandler skal du bl.a.
o   Motivere til behandling med Motivational Interviewing
o   Behandle og vejlede borgere med problemer med alkohol, hash og spil
o   Efterbehandle og undervise pårørende
o   Lave kortlægningssamtaler og indrapportere til den nationale rusmiddeldatabase
o   Samarbejde med kommunen omkring borgernes efterforløb og om problemer, der står i vejen for behandlingen

Vi forventer:
o   at du har en faglig interesse i behandlingsområdet
o   at du har en rummelig og positiv personlighed
o   at du kan sætte borgerne i fokus
o   at du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
o   at du er god til at organisere din egen hverdag
o   at du har et ønske om vedvarende at videreuddanne dig indenfor rusmiddelområdet
o   at du er interesseret i tværfagligt samarbejde og i at undervise andre faggrupper

Behandlingen vil overvejende foregå på grønlandsk, men kan foregå over tolk. Uddannelsen vil foregå på dansk.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Børne- og straffeattest               
Man må påregne at der efter samtykke bliver indhentet straffe- og brøneattest, hvis man ikke selv medbringer en ny straffe- og børneattest.

Ansøgningsfrist
25. april 2018.

Ved spørgsmål til stillingerne kontakt leder af Allorfik Birgit Niclasen tlf. 525343, bivn@allorfik.gl eller administrationschef Keun Hwang, keun@allorfik.gl

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning