Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Campus Kujalleq i Qaqortoq søger rektor/uddannelseschef til vores gymnasieafdeling fra 1. maj 2018 eller snarest derefter

Campus Kujalleq i Qaqortoq søger rektor/uddannelseschef til vores gymnasieafdeling fra 1. maj 2018 eller snarest derefter.
 
 
Campus Kujalleq er Sydgrønlands største uddannelsesinstitution. Vi er ca. 80 medarbejdere og har i alt ca. 350 årselever.
 
Vi har fire forskellige uddannelsesafdelinger: En gymnasieafdeling med ca. 30 lærere og ca. 175 årselever, en Erhvervsuddannelsesafdeling indenfor butiks- og kontoruddannelser med ca. 10 lærere og ca. 125 årselever, en Turismeuddannelsesafdeling med en ca. 5 lærere og ca. 50 årselever, og endelig har vi også en kursusafdeling, som udbyder kurser over hele Grønland.  
 
Som rektor/uddannelseschef for vores gymnasieafdeling har man ansvaret for ca. 175 årselever og ca. 30 lærere. Ud af disse 30 lærere underviser ca. 25 kun på vores gymnasieafdeling, og de sidste 5 underviser også på skolens andre uddannelser.
 
Gymnasieafdelingen på Campus Kujalleq har 6 forskellige studieretninger. 2 af studieretningerne er indenfor det merkantile område, det man i Danmark kalder HHX, og 4 af studieretningerne er indenfor de humanistiske og naturvidenskabelige områder:
 

 • Almén studieretning
 • Naturvidenskabelig studieretning
 • Sproglig/humanistisk studieretning
 • Sundhedsfaglig studieretning
 • Studieretningen for handel og økonomi (HHX)
 • 2-årig studieretning for TNI (HG) indenfor handel og økonomi

 
Rektor/uddannelseschef refererer til Campus Kujalleqs forstander. Som kollegaer får man Campus Kujalleqs 2 andre uddannelseschefer.
 
Som støtte for rektor, er der støtte fra Campus Kujalleqs centrale administration, som varetager bl.a. varetager løn, rengøring, pedelservice, elevservice og regnskaber, samt Campus Kujalleqs kollegieafdeling, som er meget stor, idet ca. 90% af vores elever bor i kollegier. Derudover har rektor støtte fra gymnasieafdelingens eget administrative personale, som består af administrativ inspektor, pædagogisk inspektor og afdelingens studievejledere.   
 
Gymnasieafdelingen på Campus Kujalleq har lokaler i en nyrenoveret bygning, med en helt ny stor tilbygning, hvor der bl.a. er lavet helt nye faglokaler til de naturvidenskabelige fag. Renoveringen er ikke helt færdig endnu, men vi forventer at det sidste renoveringsarbejde er færdigt i september 2018.
 
Som rektor/uddannelseschef på Campus Kujalleq kan du være med til at videreudvikle en velfungerende gymnasieafdeling.
 
Lærerkollegiet er meget dynamisk og rummeligt.
 
Pædagogisk har vi rigtigt mange initiativer i gang. Det gælder især udviklingen og implementeringen af nye initiativer indenfor den grønlandske gymnasiereform. Her kan vi nævne at vi er forsøgsskole for et helt nyt grundforløb for de nye 1G.
 
Vores nye rektor skal:
 

 • se dialog og tillid mellem ledelse, medarbejdere og elever som afgørende for at realisere skolens vision og mission
 • se samarbejde og dialog med de andre uddannelsesafdelinger som noget naturligt og ønskværdigt
 • have lyst til at arbejde med unge mennesker i et dynamisk miljø
 • kunne skabe en lærende organisation, hvor stolthed hos både elever og medarbejdere fungerer i en udviklende kultur
 • være visionær
 • have stor personlig gennemslagskraft, overblik og evne til at prioritere
 • have undervisningskompetence inden for de gymnasiale uddannelser.

 
 
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36.
 
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
 
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
 
Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse. Stillingen er en administrativ stilling, og hvor der måtte forekomme sporadisk undervisning honoreres dette ikke hverken i tid eller mønt.
 
Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.
 
 
Der ydes fri tiltrædelses- og - efter mindst tre års ansættelse - fratrædelsesrejse ifølge gældende regler.
 
Yderligere oplysninger hos forstander Henrik E. Nielsen, e-mail: hn@cak.gl.
Yderligere oplysninger om skolen kan fås på www.cak.gl.
 
Ansøgning med relevante bilag bedes uploadet via denne hjemmeside/program, så den er os i hænde senest 23. april 2018.
 
Af relevante bilag ønsker vi som minimum:
 

 • Dokumentation for undervisningskompetance indenfor de gymnasiale uddannelser
 • Dokumentation for relevant kandidatuddannelse
 • CV med angivelse af erhvervsmæssig karriere, uddannelsesforløb.
Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning