Gå til hovedindhold
117

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig med mod på udfordringer (jura eller samfundsvidenskab)

Indenrigsafdelingen i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger søger en engageret AC-fuldmægtig til vores team.

Den kommunale sammenslutning KANUKOKA har nedlagt sig selv, verdens største kommune er netop blevet delt i to, kommunerne har udsigt til at få ansvar for store dele af de offentlige anlægsmidler og valgloven trænger til fornyelse. Der er nok af spændende opgaver at arbejde med i Indenrigsafdelingen.

Vi har brug for et godt hoved mere, og vi søger derfor en AC-fuldmægtig med uddannelse inden for jura eller samfundsvidenskab. Som medarbejder skal du sammen med de øvrige i afdelingen servicere Naalakkersuisoq. Du skal bidrage til at varetage sekretariatsfunktioner for Tilsynsråd, Valgnævn, Valgbarhedsnævn samt Den Politiske Koordinationsgruppe. Du skal desuden deltage i den almindelige administrative sagsbehandling samt i løsning af øvrige opgaver.

Indenrigsafdelingens hovedområde er overordnet tilsyn med kommunernes styrelsesforhold. Afdelingen har nær kontakt til kommunerne og andre offentlige myndigheder og deltager i tværoffentlige møder og arbejdsgrupper.

Afdelingens ansvarsområder omfatter blandt andet:
- Legalitetstilsyn med styrelsesforhold på alle niveauer i kommunerne.
- Gennemførelse af valg til Inatsisartut, borgerråd m.v.
- Sekretariat for kommunernes Tilsynsråd.
- Sekretariat for Valgnævn og Valgbarhedsnævn.
- Sekretariat for Den Politiske Koordinationsgruppe.

Afdelingen varetager derudover ansvaret for lovgivning om blandt andet:
- Den kommunale styrelse.
- Valg til Inatsisartut.
- Valg til kommunalbestyrelser, lokaludvalg, bygdebestyrelser og menighedsråd.
- Valg til borgerråd.
- Tinglysning og ekspropriation.

Vi er for tiden tre medarbejdere i afdelingen foruden afdelingschefen.

Vi forventer, at du:
- Har en videregående uddannelse inden for jura eller samfundsvidenskab.
- Har kendskab til den kommunale verden.
- Kan arbejde både selvstændigt og i teams.
- Har gode analytiske evner og flair for strategisk planlægning.
- Har kendskab til forholdene her i landet.
- Har gode skriftlige formuleringsevner.
- Har kendskab til og kan tilpasse dig arbejdet i en politisk styret organisation.
- Kan begå dig på flere sprog, her vil grønlandsk særligt blive foretrukket.

Vi lægger derudover vægt på, at du:
- Har lyst til at arbejde i en politisk organisation.
- Har evne til at planlægge og strukturere din hverdag sammen med dine kollegaer.
- Har lyst til at arbejde i et travlt miljø og samtidigt have mange bolde i luften.
- Har gode samarbejdsevner.
- Er resultatorienteret, kreativ og udadvendt.

Vi tilbyder:
- Et arbejde, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
- Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger.
- En hverdag, hvor dagene aldrig er ens, og hvor du har mulighed for at præge opgaverne.
- Mulighed for personlig og faglig udvikling samt – for den rette – gode muligheder for efteruddannelse.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Nærmere oplysninger om afdelingen og stillingen kan indhentes hos afdelingschef Klaus Georg Hansen, tlf. 34 51 11, e-mail: kgh1@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist: 26. april 2018.

Tiltrædelse: 1. juni 2018, eller efter aftale.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning