Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Kontorfuldmægtig til Nukissiorfiits Distrikt Kujalleq, Paamiut

Nukissiorfiits Distrikt Kujalleq søger en kontorfuldmægtig til Paamiut for alle forhold relateret til distriktets administrative opgaver, herunder administrativ og servicerelateret støtte til øvrige medarbejdere i distriktet.

 

Arbejdsområde:
Som kontorfuldmægtig skal du aktivt medvirke til at skabe et godt samarbejde internt i afdelingen i Paamiut i samt med øvrige administrationsansatte. Det er derudover dit ansvar, at interne procedurer løbende følges samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed:

 • Støtte til Kundeservice, Fakturering og kreditorafdeling i Nuuk efter behov.
 • Medvirke for udarbejdelse af økonomiske status rapporter jf. instruks herom.
 • Medvirke for koordinering og indrapportering af løn- og personalemæssige forhold, herunder ferieafviklingsplaner.
 • Bidrager til at udvikle forslag til optimering af distriktets administrative procedurer.
 • Bidrager til udvikling og opdatering af IT funktioner, herunder elektronisk arkivering og dokumentation.
 • Bidrager til at Nukissiorfiits strategier overholdes og indarbejdes i den daglige ledelse af teamet.
 • Medvirker til at opfylde og udvikle Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility målsætninger.
 • Ad hoc opgaver efter den driftsansvarlige teamleder og kontorlederens anvisninger.

 

Du vil som kontorfuldmægtig have det daglige ansvar for det administrative i Paamiut, og du vil referere til driftsansvarlig teamleder for Paamiut.

 

Vi søger en kollega, der:

 • Administrativ uddannelse.
 • Selvstændighed såvel som evner til at arbejde i et team.
 • Kreativ og initiativrig, ser muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Tolkeegenskaber
 • Du taler og skriver grønlandsk og dansk. 
 • Kendskab til EDB på bruger niveau herunder gerne interesse for databaser.

 

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende job med faglige og personlige udfordringer.
 • En målrettet introduktion og indføring i arbejdsopgaverne.
 • Et inspirerende og positivt arbejdsmiljø.
 • En dynamisk arbejdsplads med gode muligheder for både personlig og faglig udvikling.

 

Ansættelsesvilkår
Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og relevant faglig organisation. Tiltrædelse den 1. maj 2018 eller efter nærmere aftale.

 

Der stilles personalebolig til rådighed i forbindelse med stillingen, for hvilken der betales depositum og husleje iht. til de til enhver tid gældende regler herfor.

 

For yderligere information om Nukissiorfiit se: www.nukissiorfiit.gl.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan stiles til:
Chefen for Distrikt Kujalleq Lars Hoffmeyer, Tlf. +299 53 17 46, mail: lh@nukissiorfiit.gl

 

Spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen: hr@nukissiorfiit.gl

 

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 24. april 2018.

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbeviser og referencer fremsendes pr. A-post eller mail til:

Nukissiorfiit
Postboks 1080
3900 Nuuk                
Mail: hr@nukissiorfiit.gl

Venligst oplys hvor du har set annoncen.