Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Selvstyre søger en Forhandlingschef

Grønlands Selvstyre søger forhandlingschefen, der kan påtage sig rollen som daglig leder for det offentlige overenskomstområde i Grønland. Stillingen er placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen, som er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. Forhandlingschefen indgår i Forhandlings- og aftaleudvalget sammen med repræsentanter for kommunerne og Departementet for Finanser og Skatter.
 
Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse. ASA har det klare mål for alle kerneopgaver at prioritere kompetenceudvikling og effektivisere den offentlige sektor.
ASAs 3 værdier er:

 • Ansvar: ”Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder”
 • Samarbejde: ”Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder”
 • Omsorg: ”Vi er hjælpsomme og passer på hinanden”


Forhandlingschefen får til opgave at indgå overenskomster og aftaler med personaleorganisationerne og det er hensigten, at der gennemføres en:

 • Ændring af grundlaget for overenskomsterne med forenkling for øje
 • Optimering af arbejdsgange med henblik på effektivisering
 • Udvikling i tilgængelighed af relevant information

 På overenskomstområdet er det vigtigt at levere produkter af høj kvalitet til gavn for det offentlige Grønland og samfundet.

Den rette kandidat har en lang videregående uddannelse eks. cand. jur., cand.polit. eller cand.scient.soc. samt faglig viden indenfor hele eller dele af stillingens ansvarsområde. Dertil kommer:

 • Erfaring med arbejde i en politisk ledet organisation – gerne i Grønland
 • Erfaring med kollektiv arbejdsret og forhandling
 • Ledelseserfaring
 • Erfaring med procesoptimering
 • Positiv, serviceorienteret og udadvendt person
 • Gode skriftlige samt mundtlige kommunikations- og formuleringsevner

 Der lægges vægt på kendskab til det grønlandske sprog, kultur og samfundsforståelse.

Der er tale om et spændende og udfordrende job i et dynamisk arbejdsmiljø og med rig mulighed for personlig udvikling og store oplevelser i job og fritid.
 
Grønlands Selvstyre har indgået samarbejde med Pointer A/S om denne rekruttering. Du er derfor velkommen til at kontakte direktør Inger Ingvardsen hos Pointer A/S på +45 29368636 eller konsulent Morten Reipuert Christiansen på +45 26170932. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.
Ansøgning sendes snarest og senest den 22. april 2018 til kam@pointersearch.dk.
 
Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2017 månedligt Kr. 57.018,- og årligt Kr. 684.220,-

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning