Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Controller til DcR

Den centrale Regnskabsafdeling (DcR)
DcR er øverste ansvarlige for Landskasseregnskabet i Selvstyret. DcR har 40 medarbejdere og består af tre afdelinger og en stabsfunktion; Debitor- og Kreditorbogholderi, Finans- og Specialbogholderi, Kontoret for Regnskabsudvikling og Regnskabsstaben.

DcR har ansvar for

 • Udarbejdelsen af Landskassens Regnskab
 • Selvstyrets løn- og økonomisystemer
 • Landskassens økonomiske mellemværender med kommunerne og de nettostyrede virksomheder
 • Selvstyrets centrale kassefunktion, likviditetsstyring og porteføljepleje
 • Bogførings- og afstemningsopgaver for Selvstyrets departementer og institutioner
 • Udlånsadministration

Du skal sammen med de øvrige medarbejdere i Regnskabsstaben bl.a. varetage opgaver indenfor følgende områder:

 • Koordinering og controlling af DcR´s og enhedernes regnskabsmæssige mellemværender
 • Afstemning og opfølgning af statuskonti
 • Indgå i systemtilpasninger/udviklingsopgaver
 • Implementering af udviklingssager generelt
 • Udarbejde gode forretningsgangsbeskrivelser
 • Som tværgående opgave indgå i udvikling /tilpasning samt vedligeholdelse af fællesoffentlige debitor og kreditorsystemer i forbindelse med kommende ERP system
 • Ad hoc opgaver

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant uddannelse, som f.eks AU-Akademiuddannelse eller højere
 • Har kendskab til debitor og kreditorsystemer
 • Har erfaring i komplekse systemer / opgaver
 • Har flair for IT og regnskab
 • Har kendskab til Selvstyrets IT systemer
 • Er stabil og omhyggelig med dit arbejde og humoristisk anlagt
 • Det er en fordel om du behersker både grønlandsk og dansk

Vi tilbyder dig:

 • Et godt og spændende arbejdsmiljø
 • Faglig og personlig udvikling
 • Mange spændende arbejdsopgaver hvor du har indflydelse på løsningen
 • Dygtige og motiverede kollegaer

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Tiltrædelsesdato: snarest
 
Yderligere oplysninger:
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Faglig leder Sidse Høy på
tlf. 34 67 97 eller pr. mail til siho@nanoq.gl
 
Ansøgningen skal være DcR i hænde senest den 16. april 2018.
Ansøgningen vedlægges cv, dokumentation for tidligere ansættelser og eksamenspapirer.
 
Ansøgningen skal sendes via nedenstående link. Vi modtager ikke e-mails.

Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.

ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

ASAs 3 værdier er:

 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning