Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag Kontorleder

Gymnasiet i Aasiaat (GUX Aasiaat) søger en veluddannet og erfaren kontorleder til gymnasiets administration.
 
Du bliver daglig leder af et lille administrativt team, som med reference til rektor løser administrative opgaver for gymnasiets ledelse og servicerer skolens lærere og elever.
 
Det administrative teams hovedansvarsområder:

 • Budget og regnskab
 • Løn- og personaleadministration
 • Statistikker og ledelsesinformation
 • Elevadministration, herunder uddannelsesstøtte, rejser, husleje og kostudgifter samt eksamensbeviser
 • Kollegiefakturering
 • Internt salg af kontorartikler o.l.
 • Sekretariatsfunktioner (journal, arkiv, telefon, skolens fælles postkasse, tjenesterejser mv.)
 • Forvaltning af skolens kontantkasse
 • Løbende udvikling og vedligeholdelse af effektive administrative procedurer
 • Administration af ansøgninger til GUX uddannelse

Du vil dels skulle have overblik over og koordinere løsningen af kontorets samlede administrative opgaver, dels have egne konkrete ansvarsområder. Der vil i forbindelse med din tiltrædelse kunne ske ændring af den nuværende opgavefordeling, så både dine og de øvrige medarbejderes kompetencer bliver brugt bedst muligt.
 
Opgaverne løses i samspil med en AC-fuldmægtig.
 
Ønskede kvalifikationer:

 • Kontoruddannelse og omfattende erfaring med offentlig administration, herunder økonomi og personale
 • Lyst og evne til daglig ledelse
 • Systematik, overblik, ordenssans og ansvarsbevidsthed
 • God til samarbejde og kommunikation – internt i administrationen og overfor lærere og elever
 • Kendskab til de af skolen anvendte it-systemer (Microsoft Office, Lectio, IRIS og XAL)
 • Serviceorienteret
 • Evne til at arbejde fleksibelt i en omskiftelig hverdag
 • Høj arbejdskapacitet
 • Meget gerne to-sproget (grønlandsk og dansk)   
 • Humoristisk og uhøjtidelig væremåde

Vi tilbyder

 • Engagerede kolleger
 • Mulighed for selvstændige opgaver og ansvar
 • Mulighed for at præge stillingens indhold
 • Personalegoder som fx adgang til motionscenter og lån af kajak og ski

Stillingen ønskes besat 1. maj 2018 eller snarest derefter.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
 
Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet til ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.
 
Oplysninger om stillingen kan indhentes hos rektor Otto Simonsen på os@gux-aasiaat.gl.
 
Ansøgningen samt CV og kopi af eksamenspapirer sendes til job@gux-aasiaat.gl
 
Ansøgningsfrist 15. april 2018.
Ansøgere vil løbende blive indkaldt til samtale.Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik
Nordgrønlands Gymnasiale Skole
Postboks 225  · 3950  Aasiaat
Telefon: +299 89 49 00 · Telefax: +299 89 49 19
Mailadresse: job@gux-aasiaat.gl
Hjemmeside: www.gux-aasiaat.gl

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job Send ansøgning