Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

1 Kontorfuldmægtig / Skattekonsulent

Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen søger 1 kontorfuldmægtig/skattekonsulent til Kontor for kontrol.

Ved Skattestyrelsen er 1 stilling som kontorfuldmægtig/skattekonsulent ledig til besættelse pr. 1. maj 2018 eller efter nærmere aftale.

Stillingerne er organisatorisk placeret ved Kontor for kontrol med arbejdssted ved Skattestyrelsens kontor i Maniitsoq.

Arbejdsopgaver:

  • Primært med kontrol af arbejdsgivere på hele kysten.
  • Du skal herudover deltage i alle øvrige opgaver samt tværgående opgaver i samarbejde med andre afdelinger ved Skattestyrelsen, primært med Skatte -og inddrivelsesafdelingen

Der fordres ligeledes en del rejseaktiviteter. 

I forbindelse med ansættelsen vil du blive oplært indenfor de ovenstående fagområder.

Kontor for kontrol varetager kontrol af arbejdsgivernes bogføring samt indberetninger til Skattestyrelsen.

Der er p.t. 5 medarbejdere ved Kontor for kontrol, som har kontorer placeret i Nuuk og Maniitsoq.

Du vil referere til kontorchefen ved Kontor for kontrol.

Kvalifikationer:

  • Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse eller en lignende administrativ uddannelse, kombineret med relevant joberfaring, samt gode IT kundskaber og at du er udadvendt og kan arbejde selvstændigt, engageret, stabilt og ansvarsbevidst.
  • Det vil være en fordel, at du kan grønlandsk/dansk/engelsk.
  • Kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund.
  • Kendskab til området og lovgivningen samt regnskabsforståelse.

Henvendelse vedrørende stillingen:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Charlotte R. Lyberth, direkte tlf. +299 34 65 14 / mail: cly@nanoq.gl 

Ansøgning:
Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt kopier af eksamensbeviser fremsendes til:

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
Postbox 1605, 3900 Nuuk

Eller tryk "Søg stillingen"

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 15. april 2018

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job
Send ansøgning