Gå til hovedindhold
167

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig/specialkonsulent søges til sektorstrategi, analyse og EU-samarbejdet

AC-fuldmægtig/specialkonsulent søges til sektorstrategi, analyse og EU-samarbejdet
 
Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke søger en kvantitativt orienteret AC-fuldmægtig/specialkonsulent (sociolog/antropolog el. lign) til arbejdet med sektorplanlægning, strategi, analyse og samarbejdsaftalen med EU.
 
Om stillingen: 
Vores nye kollega bliver en del af departementets sektorstrategiske team og vil i stillingen få en nøglerolle i, blandt andet, den fortsatte udvikling af uddannelsesområdet i Grønland. Dette indebærer en række spændende arbejdsopgaver inden for følgende områder:
 
·        Udarbejdelse af statistik til afrapporteringer i både nationalt og internationalt regi

 • Udarbejdelse af sektorplaner
 • Afrapportering til, bl.a., departementets ledelse, Naalakkersuisoq, Inatsisartut og EU
 • Udarbejdelse af både større og mindre analyseprojekter
 • Deltagelse i arbejdsgrupper, der har relevans for departementets ressortområder

Som en del af sektorstrategisk team medvirker du til, at de overordnede politiske målsætninger understøttes af et solidt beslutningsgrundlag. Det sker blandt andet gennem udarbejdelsen af Uddannelsesstrategier, den årlige Uddannelsesplan og de to årlige afrapporteringer til EU i forbindelse med Partnerskabsaftalen. Derudover arbejder sektorstrategisk team i øjeblikket på en benchmark analyse, der skal danne grundlag for en feltarbejdebaseret afdækning af praksis i overgangen mellem førskole og grundskole i Grønland. Der må i den forbindelse påregnes nogen rejseaktivitet.

Vi forestiller os, at du:

 • Er uddannet inden for sociologi, antropologi, samfundsvidenskab, statskundskab eller lignende
 • Har interesse for og erfaring med kvantitativ analyse
 • Har stor erfaring med Excel og gerne også Stata og Access
 • Er i besiddelse af et godt overblik
 • Elsker at arbejde struktureret
 • Kan sætte dig ind i store mængder af information på kort tid, samt formidle dette videre til en bred kreds af modtagere.
 • Kan bevare overblikket når der er mange opgaver og oplysninger i spil og kan bearbejde det til forståelige og præcise beslutningsoplæg
 • Besidder evnen til at systematisere arbejdsprocesser og indgå i samarbejde med kolleger om dette
 • Er meget gerne dobbeltsproget grønlandsk/dansk og behersker engelsk på højt niveau

 
Sektorstrategisk Team fungerer i det daglige meget selvstændigt, og evnen til dialog og samarbejde er en væsentlig forudsætning.
 
Om Arbejdspladsen:
Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke er en mangfoldig arbejdsplads med et uformelt og åbent arbejdsmiljø, korte kommandoveje og engagerede og dedikerede medarbejdere. Vi er knap 50 kollegaer, der sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau og skabe et godt socialt miljø.

Løn og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen opslås med mulighed for indplacering som specialkonsulent. Indplacering som specialkonsulent kan tilbydes, såfremt kandidaten har de rette dokumenterbare kompetencer.
Tjenestestedet er i Nuuk.

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgningsfrist:
Ansøgning med CV og relevante bilag skal være modtaget senest d.13. april 2018. Der vil blive afholdt samtaler løbende.
 
Yderligere oplysninger:
For yderligere oplysninger om stillingen, kontakt afdelingschef Karl Kristian Olsen, kkol@nanoq.gl eller specialkonsulent i Sektorstrategisk Team, Astrid Maria Spring Öberg, asob@nanoq.gl. For mere information om Grønlands Selvstyre, se www.naalakkersuisut.gl

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job
Send ansøgning