Gå til hovedindhold
81

Dette jobopslag er udløbet

Imarsiornermik Ilinniarfik Paamiut søger lærer til fisker og grunduddannelsen

Vi søger en engageret lærer som vil være med til at uddanne unge og voksne inden for Søfarts- området.

Du skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede sømænd.

Vi søger en medarbejder, der

  • er uddannet lærer, eventuelt med relevant videregående uddannelse,
  • har PC kørekort eller kendskab til IT på tilsvarende niveau og har har minimum 5 års relevant erhvervserfaring
  • kan dokumentere dit faglige og teoretiske niveau
  • har lyst til at undervise unge og voksne,
  • er teamorienteret og indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med kolleger om løsning af undervisnings- og udviklingsopgaver af faglig og pædagogisk karakter indenfor grundforløbet og fiskeriforløbet. pædagogisk grunduddannelse.

Vi tilbyder følgende:

  • et job med udfordringer og et team der lægger vægt på dialog og samarbejde 
  • en uddannelsesinstitution i rivende udvikling 
  • et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger 
  • fuldtidsansættelse og pædagogisk grunduddannelse (PG) efteruddannelse

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Inspektør Bent R. Olesen på tlf. + 299 348787. e-mail: bent@maritim.gl eller på skolens hjemmeside www.maritim.gl

Ansættelse pr. 1. maj 2018 eller efter nærmere aftale.
Skriftlig ansøgning bilagt relevant dokumentation skal være i skolen i hænde senest fredag den 13.04.2018.

Ansøgningen sendes pr. mail til: bent@maritim.gl eller som a-post til adressen:

Imarsiornermik Ilinniarfik
Box 198
3940 Paamiut

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job
Send ansøgning