Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

MISI Kujalleq/Kommune Kujalleq søger 2 skolepsykologer på særlige åremålsvilkår

I Kommune Kujalleq’s MISI/PPR er 2 stillinger som psykologer ledige, hvoraf den ene er en ledende skolepsykologstilling, til besættelse 1. maj 2018 eller efter aftale.

  • MISI Kujalleq er hjemmehørende i Qaqortoq og er ansvarlig for den pædagogisk psykologiske rådgivning i de 3 sydgrønlandske byer. Ud over skolerne i Qaqortoq betjenes skolerne i Narsaq og Nanortalik, samt tilhørende bygder. Desuden betjenes førskoleområdet (børn og unge 0 – 18 år). Kontoret er normeret med 4 stillinger: En ledende psykolog, en psykolog, en konsulent for specialundervisning og en kontorfuldmægtig.

 

Organisatorisk er MISI Kujalleq placeret som en afdeling under Skole, - daginstitutions- og innovationsforvaltningen.

 

Ledende skolepsykolog’s nærmeste administrative overordnede er forvaltningschefen for skoler, daginstitutioner og innovation, der er placeret i kommunekontoret i Nanortalik.

 

Forvaltningsområdet omfatter skoler, hjemmeundervisning, daginstitutioner, dagpleje, førskoleaktiviteter og MISI. Se mere om kommunen og forvaltningsområdet i kommunes hjemmeside www.kujalleq.gl .

 

Vedr. arbejdsområder kan du kontakte skolekonsulent, Magdaline Geraae, telefon +299 61 41 46 for yderligere informationer. Hendes e-mail er: mage@kujalleq.gl .

 

MISI’s arbejde er krævende, alsidigt og spændende med gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Vi søger psykologer, der kan arbejde i et system, som bygger på grønlandsk sprog og kultur.

Gerne med erfaring fra pædagogisk psykologisk arbejde med børn og unge, evne til at arbejde selvstændigt og fleksibilitet i forhold til mangeartede opgaver.

 

Der er sket en stor udvikling i MISI de seneste år, og for de rette personer er der mange spændende udfordringer og masser af samarbejdsrelationer på skoler, daginstitutioner m.v.

 

Ledende skolepsykolog:
Er daglig leder af MISI Kujalleq, og er overordnet chef for de ansatte på kontoret. Vedkommende er med ansvar for forvaltningschefen ansvarlig for kontorets drift og har ansvaret for budgettet samt regnskabet. Ledende skolepsykolog leder og fordeler arbejdet blandt personalet og koordinerer arbejdsopgaver inklusive betjeningen af de andre byer og bygder i Sydgrønland. Ud over ledelsesopgaver deltager ledende skolepsykolog i arbejdsområder vedr. undersøgelser og vurderinger af børn i alderen 0 – 18 år.

 

Assisterende skolepsykolog:
Arbejder med undersøgelser og vurderinger af børn fra 0 – 18 år.

Arbejder med rådgivning og evt. supervision af personale på skoler og daginstitutioner samt forældre i forbindelse med udredning i samarbejde med de andre ansatte i MISI og personale på skoler og daginstitutioner.

 

Både ledende skolepsykolog og assisterende skolepsykolog samarbejder med andre faggrupper i kommunen vedr. børn og unge.

 

ANSÆTTELSE PÅ FORDELAGTIGE VILKÅR

Ansættelse sker efter overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og IMAK. For ansøgere, der i forvejen er tjenestemænd i Grønland, kan denne ansættelsesform videreføres.

 

For at tiltrække kvalificerede ansøgere tilbydes ansættelse efter Aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Det betyder i praksis, at den ansatte og dennes familie efter hver 12 måneders ansættelse ydes en feriefrirejse efter de gældende regler. Desuden ydes et fratrædelsesbeløb på 18.000 kr. pr. ansættelsesår i 1991-niveau, som indsættes i en lukket konto. Fratrædelsesbeløbet udbetales efter ansættelses ophør.

 

Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler. Der kan forventes ventetid på anvisning af permanent bolig på grund af boligsituationen, hvorfor der må påregnes indkvartering i vakantbolig i en periode.

 

Der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter gældende regler.

 

Yderligere oplysninger, herunder løn- og ansættelsesforhold, kan fås ved henvendelse til forvaltningschef for skoler, daginstitutioner og innovation i Kommune Kujalleq, Jens Korneliussen tlf. +299 70 41 00 eller direkte +299 61 41 01, e-mail: jeko@kujalleq.gl.

 

Ansøgningsfristen er mandag den 16. april 2018.

 

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Ansøgningen indeholdende CV, relevante eksamensbeviser og referencer stiles til:

 

 

Kommune Kujalleq
HR-afdeling
Postboks 514
3920 Qaqortoq
job@kujalleq.gl