Gå til hovedindhold
167

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG: Ergoterapeut til Sisimiut

Har du mod på faglige udfordringer i Grønland, så har vi netop stillingen til dig der ønsker at komme hele vejen rundt for borgerne. Vi søger en ergoterapeut til en delestilling mellem Qeqqata Kommunia og Sundhedsvæsenet i Region Qeqqa. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

 

Region Qeqqa er Midtgrønlands region med de to hovedbyer Sisimiut og Maniitsoq med tilhørende 6 bygder. Befolkningen er i alt ca. 10.000 mennesker.

 

Vi forventer at du er på Sisimiut Sygehus fra 8-12, og arbejder på eller for kommunen ude i byen fra 12-16 dagligt. Der er nyt ergoterapilokale på sygehuset med mulighed for køkkentræning osv., dette kan benyttes af dig hele dagen, også til træning af kommunale klienter.

Der må påregnes rejseaktivitet til /fra Maniitsoq 1-4 gange årligt. Samt brug af internetkonsultationer (Skype) til både vurderinger og instruktion af patienter, personale og pårørende.

 

Om Qeqqata Kommunia:
Ergoterapeut vil have ansvar for rådgivning og vejledning af hjælpemidler til handicappede i Qeqqata Kommunia samt for de ældre, som er bosiddende i deres egne hjem, samt beboere i plejehjemmet med henhold til forskellige planlægning og udbygning af terapi på hjemmet.

 

Ergoterapeutens kommunale opgaver:

 • Faglige undersøgelser og vurderinger, herunder brug af ICF og COPM
 • Hverdagsrehabilitering
 • Vedligeholdende træning individuelt og på hold
 • Indkøb af hjælpemidler, udlevering samt træning/instruktion i brug af hjælpemidler
 • Dokumentation
 • Tværfagligt samarbejde
 • Møder med lærere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere

 

Til de kommunale opgaver anvendes til dokumentation Winformatik support/social, og der er også fysiske mapper under området for familie.

 

Om Sundhedsvæsenet:
Sundhedscentret Maniitsoq har en afdeling med 18 sengepladser, to læger i konsultationen og én fysioterapeut. Regionssygehuset i Sisimiut har en afdeling med 19 sengepladser, en lægekonsultation med 5-6 læger og to fysioterapeuter. Lægerne laver henvisninger til fysioterapi/ergoterapi til byens almindelige borgere, som både er ældre, voksne og børn. Man arbejder både med indlagte og ambulante patienter her i huset. Det gør stedet enormt spændende og udfordrende, da man får en bred erfaring. Det er derfor vigtigt at man kan arbejde selvstændigt, ikke er bange for udfordringer og er fleksibel.

Ergo-/fysioterapien er lokaliseret i sygehusets kælder hver for sig, men samarbejde omkring patienterne er prioriteret, så I mødes fast. Man har mulighed for at anvende tolk ved behov.

 

Sundhedsvæsnets opgaver i ergoterapien vil primært være:

 • Træning af patienters motoriske og kognitive funktioner samt færdighedstab
 • Genoptræning af patienter individuelt og/i samarbejde med fysioterapeut
 • At vurdere hvorvidt patienter har behov for hjælpemidler
 • Supervisere og instruere relevant personale og evt. pårørende
 • Undersøgelse, behandling og instruktion af ambulante patienter henvist fra lægerne i regionen både lokalt og i regionens sundhedscentre
 • Deltagelse i relevante tværfaglige møder

 

Den daglige arbejdstid er fra 08.00-16.00 mandag til fredag med en ugenorm på 40 timer. Der er ikke vagtordning. Du vil være hovedansvarlig for planlægning og koordinering af din dagligdag. Det er cosmic, der anvendes som dokumentationssystem i sundhedsvæsnet og man er selv ansvarlig for alt dokumentation.

 

Da ergoterapeutstillingen er en forholdsvis ny normering kan du være med til at påvirke og udvikle funktionen i samarbejde med regionsledelserne og den landsdækkende terapeutfunktion.  Der holdes ugentligt møde mellem terapeuterne, hvor man kan få sparring om patienter eller andet, f.eks. nye behandlingsmetoder osv.  

 

Sisimiut er Grønlands næststørste by og derfor en moderne by med mulighed for forskellige aktiviteter og kulturelle arrangementer. Her er et meget aktivt sportsliv med mange udendørsaktivitet, men også mulighed for indendørsaktiviteter. Sisimiut er Grønlands centrum for vintersport og outdoor life. Hvis du ønsker at vide mere grundlæggende om at arbejde i sundhedsvæsenet og om byen så læs på: http://www.peqqik.gl/da-DK/Footerpages/Uddannelse/Ansaettelse_i_sundhedsvaesenet

 

Qeqqata Kommunia har hjemmeside: www.qeqqata.gl

 

 

STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved vikariater og fastansættelse ydes der fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

ANSØGNING
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201803144)

 

Ansøgningsfrist: 1. april 2018

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

 

KONTAKT
Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionslæge Helle Olsen på tlf. (+299) 86 42 11 eller på e-mail: HELO@PEQQIK.GL. Eller ved den kommunale kontaktperson Kirsten Bødker på tlf. (+299) 86 74 17 eller på e-mail: KIRB@QEQQATA.GL.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL.

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.