Gå til hovedindhold
117

Dette jobopslag er udløbet

Dygtig og engageret lærer til Atuarfik Tuiisaq / Job nr. 189/18

”Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret lærer til Atuarfik Tuiisaq med tiltrædelse efter aftale.

Du vil blive tilknyttet undervisningen i en 8. klasse. Vi søger en underviser, som skal indgå i et samarbejde i et tolærersystem for en mindre gruppe af elever. Desuden skal du indgå i undervisningen i samarbejde med det øvrige ældste trins lærerteam. Elevgruppen består af 10 elever, som alle skal have individuelle planer for deres faglige undervisning i alle fag, med henblik på at kunne øge deres færdigheder. Stillingen er en heltidsstilling – med muligheden for at indgå i andre trin.

Stillingens indhold:
Vi søger en – gerne erfaren – underviser til at indgå i underviserteamet og varetage de opgaver der hører til i et lærerteam.

 • Undervisning med bredt faglig kompetence
 • Opfølgning på hver elevs undervisningsplan
 • Evaluering af hver elev med lærerteamet flere gange årligt
 • Deltage i pædagogiske møder
 • Deltage i ugentlige lærermøder
 • Deltage i de fælles aktiviteter
 • Deltage i den øvrige undervisning

Opgaverne løses i tæt samarbejde med lærerteamet og trinlederen for afdelingen

Forventninger til ansøgere:

 • Har erfaring med ældste trins undervisning
 • Er forberedt på at tage mellemtrins undervisning
 • Erfaring med undervisning af disse målgrupper

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er engageret
 • Er rummelig
 • Arbejder ansvarsbevidst.
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Er god til at samarbejde.

Vi tilbyder:
Et spændende job i en afdeling, hvor vi hele tiden forsøger at have fingeren på pulsen, følge med i ny udvikling, og forbedre os fagligt på alle områder.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er bolig til stillingen.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 189/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 26. marts 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Johansinnguaq Rosing
Telefon: +299 367681
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning