Gå til hovedindhold
116

Dette jobopslag er udløbet

KTI, Jern- og Metalskolen søger faglærer til automekanikeruddannelsen

Vi søger en engageret faglærer som vil være med til at uddanne unge og voksne.

Du skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede automekanikere.

 

Vi søger medarbejdere, der

  • er uddannet automekaniker, marine- og snescootermekaniker
  • har minimum 5 års relevant erhvervserfaring som kan dokumentere faglige og teoretiske niveau
  • har lyst til at undervise unge og voksne, er teamorienteret og indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med kolleger, om løsning af undervisnings- og udviklingsopgaver af faglig og pædagogisk karakter indenfor grundforløbet, hovedforløbet og skolens udbud af kursusforløb

Vi tilbyder

  • et job med udfordringer og et team der lægger vægt på dialog og samarbejde
  • en uddannelsesinstitution i rivende udvikling
  • et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger
  • fuldtidsansættelse og pædagogisk grunduddannelse (PG).
  • Efteruddannelse.

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation eller på tjenestemandslignende vilkår.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales depositum og husleje efter gældende regler.

Det skal dog nævnes, at boligsituationen i Nuuk for tiden er vanskelig, så der må forventes ventetid på en permanent bolig. I ventetiden vil indkvartering i vakantbolig finde sted. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Uddannelseschef Ole Jørgen Pedersen på telefon +299 348600, e-mail: ojp@jernmetalskole.gl.

Ansættelse pr. 1. april 2018 eller efter nærmere aftale.

Skriftlig ansøgning bilagt relevant dokumentation skal være i skolen i hænde senest 23.03.2018.

Ansøgningen sendes pr. mail til: jm@jernmetalskole.gl eller som A-post til adressen:

KTI Saviminilerinermik Ilinniarfik
Jern- og Metalskolen
Box 29
3900 Nuuk

Søg stillingen online