Gå til hovedindhold
85

Dette jobopslag er udløbet

KTI, Jern- & Metalskolen søger El-faglærer til Elektrikeruddannelsen

Til ansættelse 1. april 2018 eller efter aftale.

KTI, Jern- og Metalskolen søger faglærer til elektriker uddannelsen.

 

Du skal regne med undervisningen primært ligger indenfor følgende områder:

 • Monteringsarbejde
 • Tændingssystemer
 • Styringsteknik
 • Stærkstrømsteori
 • Svagstrømsteori

Det vil ligeledes være en fordel at have relevant undervisningserfaring. Du skal ligeledes kunne indgå som underviser indenfor efteruddannelsesområdet, hvor skolen planlægger kurser indenfor områderne:

 • Styringsteknik, PLC styringer (primært Siemens)
 • El-sikkerhedsloven
 • Frostsikring
 • L - AUS

Vi forestiller os:

 • At du har en faglig uddannelse som, minimum installatør eller lignende
 • At du har lyst til og evner for at deltage i uddannelsernes udvikling
 • At du kan deltage i skolens store efteruddannelsesaktivitet
 • At du har praktisk erfaring indenfor elektriker faget
 • At du har gode samarbejdsevner
 • At du har kendskab til PCschematic

Ansættelsesforhold:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation eller på tjenestemandslignende vilkår.

 

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales depositum og husleje efter gældende regler. Det skal dog nævnes, at boligsituationen i Nuuk for tiden er vanskelig, så der må forventes ventetid på en permanent bolig. I ventetiden vil indkvartering i vakantbolig finde sted. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Uddannelseschef Ole Jørgen Pedersen på telefon +299 348600, e-mail: ojp@jernmetalskole.gl.

 

Ansættelse pr. 1. april 2018 eller efter nærmere aftale.

Skriftlig ansøgning bilagt relevant dokumentation skal være i skolen i hænde senest 23.03.2018.

Ansøgningen sendes pr. mail til: jm@jernmetalskole.gl eller som a-post til adressen:

KTI Saviminilerinermik Ilinniarfik
Jern- og Metalskolen
Box 29
3900 Nuuk

Søg stillingen online