Gå til hovedindhold
77

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder søges til afdeling for samfundsvidenskab

Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik på Ilisimatusarfik søger en afdelingsleder til for samfundsvidenskab med kvalifikation som lektor.

 

Stillingen er ledig til besættelse 15. april 2018 eller efter nærmere aftale.

 

Afdeling for Samfundsvidenskab har for øjeblikket ca. 80 studerende og optager ca. 20 nye studerende hvert år.

 

Blandt ledelsesopgaverne er:

 • Studieledelse, herunder den faglige ledelse af afdelingen
 • Udvikling af eksisterende og nye uddannelser inden for fagområdet
 • Koordinering og inddragelse af eksterne undervisere
 • Udarbejdelse af rammeplaner og skemalægning
 • Tilrettelæggelse af samlæsning med relevante afdelingsledere
 • Planlægning og tilrettelæggelse af eksaminer for alle afdelingens uddannelser
 • Sagsbehandling, f.eks. dispensationer og meritering
 • Opfølgning på fraværsstatistikker
 • Sikre faglige koordinering, f.eks tildeling af vejledere, censorer og censorkorps mv.

På samfundsvidenskabsuddannelsen undervises der bl.a. i følgende fagområder:

 • Sociologi
 • Politologi
 • Økonomi
 • Jura
 • Grønlandske, arktiske og internationale samfundsforhold

 Afdelingslederstillingen indebærer også en delvis forpligtelse til undervisning, vejledning, foruden medvirken til faglig udvikling af fagområderne. Afdelingslederen refererer til institutlederen.

 

Ansøgere til stillingen som afdelingsleder skal have en relevant universitetsuddannelse og kunne dokumentere forsknings-, undervisningsmæssige samt ledelseskvalifikationer. Ansøgere forventes endvidere at være i besiddelse af et godt kendskab til aktuelle samfundsvidenskabelige problemstillinger i Grønland eller øvrige Arktis.

 

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk, engelsk eller grønlandsk.

 

Ansøgningen:
Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet for indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer (herunder dokumentation for ph.d.-grad eller tilsvarende)
 • Bilag 3: Lektorbedømmelse
 • Bilag 4: Adjunktpædagogikum bevis
 • Bilag 5: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker (jfr. Bilag 8) markeres med * i publikationslisten
 • Bilag 6: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e) forskningsprojekt(er)
 • Bilag 7: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt port folie og pædagogikum).
 • Bilag 8: Dokumentation for forskningsformidling
 • Bilag 9: Op til tre publikationer. Ansøgeren bør udvælge højst tre publikationer, som er særlige relevante for bedømmelsen

Bedømmelse og ansættelsesprocedure:
Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen.

 

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Yderligere information:
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder: Gestur Hovgaard, +299 38 56 72, gehov@uni.gl

 

Ansøgningen skal mærkes ”Stilling, afdelingsleder samfundsvidenskab” og sendes med bilag, til: Ilisimatusarfik, Postboks 1061, 3900 Nuuk, Grønland eller til: job@uni.gl

 

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest den 19. marts 2018.

Søg stillingen online