Gå til hovedindhold
167

Dette jobopslag er udløbet

Fuldmægtig til Strategisk Indkøb i Grønlands Selvstyre

Har du mod på at arbejde med strategisk indkøb, herunder indkøbskontrakter og udbud - så er du personen vi søger.

 

Strategisk Indkøb varetager udbud og tværgående leverandøraftaler for Grønlands Selvstyre. Målet er at skabe stadigt bedre rammer for Selvstyrets indkøb - et arbejde, som du bliver en del af.

 

Om jobbet:
Som fuldmægtig skal du varetage følgende arbejdsopgaver:

 • Udarbejdelse og gennemførelse af udbud fra ide til implementering
 • Leverandørforhandlinger
 • Udarbejdelse, indgåelse, implementering og styring af kontrakter
 • Tværgående samarbejde og koordinering på indkøbsområdet
 • Vejlede og rådgive enhederne i Selvstyret i forbindelse med udbud og kontrahering
 • Optimering af indkøbsprocesser
 • Intern og ekstern kommunikation

Vi kan tilbyde dig masser af udfordringer og en spændende arbejdsplads med en uformel omgangstone og stor bredde i arbejdsopgaverne.

 

Du vil komme til at indgå i et team på fem ansatte, hvor videndeling, fagligt engagement og en positiv indstilling til opgaverne vægtes højt. Du vil i høj grad få mulighed for at sætte dit præg på et kontor i udvikling.

 

Strategisk Indkøb er placeret i Kontoret for Strategisk Indkøb, Indkvartering og Budgetopfølgning. Kontoret er placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen og består af en kontorchef og 8 medarbejdere.

 

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

 

Tiltrædelse:
1. april 2018 eller efter aftale.

 

Om dig:

 • Du har en analytisk profil med en god talforståelse og har lyst til at arbejde med såvel den kommercielle som den juridiske del af indkøb. Som person er du detaljeorienteret, struktureret, systematisk og påtager dig gerne ansvar. Du tager selv initiativet og kan arbejde selvstændigt med opgaverne.
 • Du skal have gode samarbejdsevner, kunne gå i konstruktiv dialog med interne og eksterne interessenter og formå at rådgive og vejlede ikke-jurister om juridiske problemstillinger. Du er endvidere god til at formulere dig mundtligt og skriftligt.
 • Du har en relevant videregående juridisk uddannelse, eksempelvis cand. jur. eller cand. merc. jur.
 • Erfaring med offentlige indkøb samt kendskab til udbuds- og entrepriseret vil absolut være en fordel.

Løn og ansættelsesforhold:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning, vil være i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Kontakt og ansøgning:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til kontorchef Anders Malinovski på andm@nanoq.gl eller +299 34 58 39. Generel information om Grønlands Selvstyre findes på hjemmesiden www.naalakkersuisut.gl.

 

Ansøgning mærkes ”Fuldmægtig til Strategisk Indkøb” og vedlægges CV, uddannelsesbevis samt øvrige relevante bilag.

 

Ansøgningsfrist:
14. marts 2018.

 

Samtaler forventes at finde sted i uge 11 og 12.

 

Stillingen søges via: http://www.naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger

 

Om ASA:
Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.

 

ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

 

ASAs 3 værdier er:
•Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
•Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
•Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Søg stillingen online