Gå til hovedindhold
173

Dette jobopslag er udløbet

Uddannelsesleder til GUX Nuuk

GUX Nuuk søger pr. 1. august 2018 en uddannelsesleder som får medansvaret for skolens pædagogiske udvikling i samarbejde med den øvrige ledelse.

 

GUX Nuuk er Grønlands største gymnasium og har i flere år haft vækst, og har til det nye skoleår ca. 475 elever i 7 spor på de tre årgange. Vores elever har vidt forskellige faglige og sociale vilkår, og deler en fælles drøm at blive studenter.

 

Til skolen er tilknyttet flere kollegier, og rekrutteringsområdet strækker sig fra Tasiilaq i øst til Paamiut i sydvest, hvor langt de fleste elever dog kommer fra Nuuk.

 

Vi arbejder på skolen med andetsprogspædagogik, kulturbaseret undervisning og omlagt skriftlighed med eleverne i centrum, og opgaven består overordnet i at understøtte lærerne i dette arbejde.

 

Vi søger en pædagogisk leder med hjertet og fagligheden på rette sted, som kan hjælpe til med at udbygge og fortsætte skolens pædagogiske arbejde med almen undervisning og skriftlighed. Engagementet er drivkraften, og overblikket en nødvendighed, hvor humoren og en innovativ tilgang i dagligdagen også er gode kort at have på hånden. Det er vigtigt at være systematisk og målrettet, og lærernes medinddragelse i de forskellige processer vil være helt afgørende.

 

Kravene til stillingen er som følger:

 • Erfaring med pædagogisk udvikling, undervisning og/eller ledelse fra gymnasiesektoren
 • Masteruddannelse indenfor gymnasiepædagogik en klar fordel
 • Evne til at udarbejde strategier indenfor det pædagogiske område på både kort og langt sigt
 • Stærke relationelle færdigheder og evne til at arbejde med menneskers styrkeområder som udgangspunkt for deres helhedsudvikling
 • Samskabelse af nysgerrighed og undren i didaktiske overvejelser, og mod til at lede forandringsprocesser
 • Gode samarbejdsevner og en inddragende tilgang i rollen som leder

Opgaverne som pædagogisk leder på GUX Nuuk har mange facetter, som i hovedtræk berøres herunder:

 • Facilitering og implementering af planlagte pædagogiske udviklingsprojekter, hvor metoden er aktionsforskning
 • Individuel pædagogisk vejledning af lærere, hvor mange er nyuddannede
 • Facilitering af tværfaglige forløb
 • Supervision, vejledning og kursusledelse af pædagogikumkandidater
 • Facilitering og opfølgning på læreres igangsætning af særlige forløb for elever, hvor dette viser sig nødvendigt
 • Varetage skoleevalueringer og diverse kvalitetsmålinger i samarbejde med skolens vicerektor

Se mere om Gymnasieskolen i Grønland: www.iserasuaat.gl og om byen Nuuk: www.colourfulnuuk.com

 

Til stillingen hører desuden mindre undervisningsforpligtelse efter aftale.

 

Løn - og ansættelsesvilkår:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Ansøgningsfrist:
19. marts 2018 klokken 12.00.

 

Yderligere oplysninger:
Kan fås ved henvendelse til rektor Mikael Enggaard på telefon 00299547121 eller mail: mee@gu-nuuk.gl.

Søg stillingen online