Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Uddannelsesstyrelsen søger skolekonsulent

I Uddannelsesstyrelsen er en stilling som skolekonsulent med særlig kompetence indenfor det naturfaglige område og humanistiske fag eller praktisk musiske fag ledig til besættelse snarest eller efter aftale.

 

Stillingen er tre-årig med mulighed for forlængelse.

 

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

 

Stillingen er placeret i Afdelingen for det pædagogiske område og refererer til afdelingschefen.

 

Skolekonsulentens arbejdsområder
Medvirke til at:

 • Implementere IT strategi
 • Implementere forlagsstrategi
 • Implementere kursusstrategi
 • Indgå i arbejdet med uddannelsesreform
 • Styrke og udvikle naturfag i naturen og humanistiske fag eller praktisk musiske fag og brug af IT
 • Udvikle inddragelse af teknologi og sprog i fagene

Skolekonsulentens arbejdsopgaver vil omfatte:

 • Informere enkelte lærere, skoler og kommuner
 • Udarbejde notater, svar, redegørelser mv.
 • Afholde seminarer og kurser
 • Medvirke til udarbejdelse af uv-materialer
 • Rådgive og vejlede lærere, skoler og kommuner
 • Udarbejde prøver og test
 • Deltage i tværfaglige projekter og opgaver - i samarbejde med de øvrige skolekonsulenter og afdelinger samt eksterne samarbejdspartnere.

Om dig
Den ideelle ansøger:

 • Læreruddannelse indenfor det naturfaglige område og humanistiske fag eller praktisk musiske fag gerne med master/kandidatgrad eller igangværende master/kandidatuddannelse
 • Indsigt i undervisning på det naturfaglige område og humanistiske fag eller praktisk musiske fag og didaktik
 • Har et grundigt kendskab til folkeskolen i Grønland, kultur og samfund
 • Fortrolig med anvendelse af digitale hjælpemidler i forskellige sammenhænge
 • Velorienteret om forskellige, nye tendenser inden for pædagogik og undervisning generelt
 • Velformuleret i skrift og tale
 • Er struktureret, ansvarsbevidst og løsningsorienteret
 • Er initiativrig og kan arbejde selvstændigt, men har også gode samarbejdsevner

Om Uddannelsesstyrelsen:
Uddannelsesstyrelsen er en politisk styret organisation og arbejder både med betjening af departementet, og det politiske niveau samt udvikling og produktion. Uddannelsesstyrelsen undergår for tiden modernisering af arbejdsområder og procedurer – som du gerne skal hjælpe til med.

 

Vi er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige funktioner, der udover mere traditionelle styrelsesfunktioner, bl.a. har eget forlag, trykkeri og informations- og udlånssamlinger. Styrelsen beskæftiger sig hovedsagelig med før- og folkeskole, efterskoler og friskoler. Vi er knap 50 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.

 

Løn - og ansættelsesvilkår:
Stillingen er under klassificering.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Ansøgning:
Motiveret ansøgning, vedlagt et opdateret CV og relevante bilag, skal sendes via nedenstående link.

 

Ansøgningsfrist:
19.marts 2018

 

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du henvende dig til

Afdelingschef i Uddannelsesstyrelsen

Ellen J Karlsen eljk@nanoq.gl, +299 346212

 

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under Job.

Søg stillingen online