Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Jurist til Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse 

Vil du arbejde i krydsfeltet mellem jura, sundhed og politik? Kan du bevare overblikket, selv når dit arbejde er præget af korte deadlines og mange opgavegivere?

 

Kan du svare ja til ovenstående og matche profilen i nedenstående, så er du måske den jurist, vi mangler til Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse.

 

Tiltrædelsesdato senest 1. maj 2018.

 

Du skal bruge dine juridiske redskaber til at fortolke de sundhedsfaglige regler samt rådgive den samlede ledergruppe på generelle juridiske spørgsmål. Du kommer til at arbejde sammen med sundhedsfaglige og administrative kolleger i enkeltsager og sagsforløb samt løse en række juridiske ad hoc-opgaver.

 

Du kommer desuden til at indgå i et tæt samarbejde med patientvejlederen omkring kontakten til borgerne og sagsbehandling af henvendelser. 

 

Samlet set bliver dine primære arbejdsopgaver som sundhedsvæsenets jurist:

 • Sagsbehandling af serviceklager.
 • Fortolkninger af regler og love, samt juridisk rådgivning af Sundhedsledelsen.
 • Sagsbehandling og koordinering af henvendelser fra borgere samt andre myndigheder.
 • Gennemgang af kontrakter og samarbejdsaftaler samt koordinere møder og samarbejdet omkring disse.  
 • Opdatering af sundhedsvæsenets administrative politikker, retningslinjer og procedurer.
 • Kvalitetssikring af mødemateriale, høringer og politikerspørgsmål.
 • Sekretariatsbetjening af enkelte faste/ad hoc udvalg og arbejdsgrupper.

Din profil:
Du er cand. jur. og interesserer dig for sundhedsjura og sundhedsområdet. Hvis du er nyuddannet, ser vi gerne, at du har erfaring fra relevante studiejobs og/eller frivilligt arbejde.

Du er i stand til at formidle juraen på en let tilgængelig måde og har en interesse for den mere praktiske anvendelse når lovgivning skal fortolkes og gøres bredt anvendelige i driftsorganisationer.

 

Hvem er du?

 • Som person er du struktureret,
 • Du arbejder selvstændigt og er god til at bevare overblik for opgaver og fagområder. 
 • Du er god til at prioritere din tid og ved, at nogle opgaver kan løses med et hurtigt, kort og præcist svar, mens andre opgaver har en tyngde og vigtighed, som kræver større omhyggelighed, præcision og dokumentation.
 • Og så er du servicemindet af natur og stortrives med en stor kontaktflade.
 • Du kommer til at arbejde i en organisation med forskellige kulturer – sproglige såvel som faglige, det er derfor vigtigt, at du er tolerant, rummelig og tålmodig.

Vi tilbyder:
Gode muligheder for at bringe dine faglige og personlige kompetencer i spil. Opgavefeltet spænder vidt, og din hverdag vil blive præget af mange forskelligartede opgaver. Nogle af praktisk karakter, og andre, hvor du skal fordybe dig mere.  

 

Hvem er vi?
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse består af et ledelsessekretariat, en økonomiafdeling, HR og personaleafdeling samt IT. Stillingen er med placering i ledelsessekretariatet.


Ledelsessekretariatet er et lille men stærkt team, som servicerer Sundhedsledelsen, der er den øverste ledelse i Det grønlandske Sundhedsvæsen. Der er en uformel tone og stemning i sekretariatet, og vi lægger vægt på faglighed, ansvar, videndeling og godt humør.

 

Løn - og ansættelsesvilkår:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Else-Marie Brødsgaard på +299 34 47 00 eller embr@peqqik.gl . 

Du kan også læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.peqqik.gl

 

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, som refererer til Departementet for Sundhed, består af Sundhedsledelsen med tilhørende administration.

 

Styrelsen varetager den overordnede administration af Sundhedsvæsenet og udformer strategier til opfyldelse af Naalakkersuisuts målsætninger på sundhedsområdet.

 

Ansøgning:
Ansøgningsfristen er d.15. marts 2018

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11 / 12.

Søg stillingen online