Gå til hovedindhold
160

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig eller Specialkonsulent

AC-fuldmægtig eller Specialkonsulent til Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger

 

De kommende år vil der ske store ændringer på infrastrukturområdet, da det er besluttet at etablere en ny moderne lufthavnsstruktur. Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger har ansvaret for luftfartsområdet, samt driften af eksisterende lufthavne i samarbejde med Mittarfeqarfiit, mens Kalaallit Airports A/S har fået til opgave at bygge de nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

 

Infrastrukturafdelingen skal styrkes, og der søges derfor en a/c fuldmægtig eller specialkonsulent til infrastrukturområdet.

 

Stillingsbeskrivelse:
Infrastrukturafdelingen udgør én af fire afdelinger i departementet.

 

Infrastrukturafdelingen varetager planlægningen, koordineringen og opgaveløsningen indenfor søfart, luftfart, lufthavne, havne, teleområdet og land- og søtransport.

 

Vi er en lille afdeling, der favner en bred opgaveportefølje og betjener et meget stort land, hvor bosætningsmønstret er spredt. De løsninger, vi bidrager til, har stor betydning for hele befolkningens hverdag og har afgørende betydning for realiseringen af landets fulde vækstpotentiale. Infrastrukturafdelingen nyder offentlighedens og mediernes interesse.

 

Vi søger en ny kollega, der sammen med afdelingens øvrige medarbejdere og afdelingschefen kan sikre, at de overordnede politiske visioner omsættes til konkrete resultater.

 

Stillingens hovedopgaver vil være og omfatter blandt andet:

 • Kontraktstyring med eksterne samarbejdspartnere
 • Samarbejde med myndigheder i Danmark, Mittarfeqarfiit m.fl.
 • Politisk responsa
 • Statistik og analyser på trafikområdet
 • Koordinations opgaver
 • Løbende afrapportering fra projekter og indsatser

Ansøgerprofil:
Vi leder efter en engageret medarbejder med:

 • Måske er du uddannet som cand. jur, cand.merc.jur. cand oecon, cand. polit el. lign.
 • Det vil være godt, hvis du har erfaring med udbud eller kontraktstyring
 • Muligvis har du erfaring med anlægsprojekter
 • Du har helt sikkert gode samarbejds- og formuleringsevner
 • lyst og vilje til at arbejde i en travl hverdag med mange forskelligartede opgaver
 • kendskab til det grønlandske sprog vil være en klar fordel
 • gode engelskkundskaber
 • almene IT-kundskaber

Arbejdet foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø. Afdelingens indsatser har stor betydning for hele landet, så forståelse og respekt for de mange forskellige behov er i centrum.

 

Infrastrukturafdelingen er en arbejdsplads med mange forskelligartede opgaver, godt kollegialt fællesskab og en travl dagligdag.

 

Din vigtigste opgave at sikre kontraktstyring og derudover at sparre med dine kolleger på trafikpolitiske spørgsmål. Besidder du et roligt overblik med sans for det vigtige, har du et rigtig godt udgangspunkt.

 

Vi glæder os til at høre fra dig, og stiller os gerne til rådighed med viden om at arbejde for Naalakkersuisut, om infrastrukturafdelingens opgaver og vores gode arbejdsplads.

 

Du kan få inspiration til og viden om at arbejde ved Grønlands Selvstyre på  www.naalakkersuisut.gl.

 

Løn og ansættelsesforhold:
Stillingen opslås med mulighed for indplacering som specialkonsulent. Indplacering som specialkonsulent kan tilbydes, såfremt kandidaten har de rette dokumenterbare kompetencer. Ansættelsen sker i henhold til gældende aftaler / overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Løn - og ansættelsesvilkår:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Arbejdstid 40 timer ugentligt.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Er du interesseret?

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Tina Amondsen: tiam@nanoq.gl - Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger, Postbox 909, 3900 Nuuk

 

Dato for tiltrædelse: 
1. april 2018 eller efter aftale.

 

Ansøgningsfrist: 
Den 12. marts 2018

 

Søg stillingen online