Gå til hovedindhold
160

Dette jobopslag er udløbet

1 Lønmedarbejder

Tiltrædelsesdato er den:
01.04 2018 eller efter aftale.

 

Grønlands Selvstyre søger en lønsagsbehandler til Lønkontoret med placering i Økonomi- & Personalestyrelse med tiltrædelse 1.april 2018 eller efter aftale.

Vi kan tilbyde en personalebolig.

 

Lønkontoret varetager lønbehandling for Grønlands Selvstyre samt en række eksterne kunder.

 

Lønkontoret er fordelt på 2 funktioner.  Controllerfunktionen samt lønservice. Kontoret ledes af kontorchefen. Controllerfunktionen består af 3 personer, lønservice af 12 medarbejdere.

 

Om stillingen:
Lønkontoret er placeret i Personaleafdelingen i ASA. I samme afdeling er kontoret for personale og jura samt kontoret for kompetence og organisationsudvikling.

 

Lønmedarbejdernes arbejdsopgaver er:

 • Behandling af løn
 • Lønudbetaling
 • Bruttolønlister
 • Udviklingsopgaver for at sikre tidssvarende indberetningsskemaer i Selvstyret
 • Arkivering
 • Mail behandling
 • Årsafslutning løn
 • Opdatering af vejledninger

Vi forventer at, du:

 • Har relevant uddannelse, HK/AU
 • Har erfaring i sagsbehandling af løn
 • Er tidligere Lønmedarbejder & evt. bruger af lønsystemer (dog ikke et krav)
 • Er i stand til at arbejde selvstændigt
 • Er positiv, udadvendt og imødekommende
 • Har gode samarbejdsevner og serviceminded
 • Har viden om overenskomster (kan oplæres)
 • Er Bruger af Excel regneark
 • Har interesse og har flair for systemer
 • Kan grønlandsk og dansk i tale og skrift
 • Er stabil

Lønmedarbejderne refererer til kontorchefen i Lønkontoret

Der er tale om en udviklende og udfordrende stilling, som stiller store krav til dine samarbejdsevner og faglighed . Vi forventer du er positiv og serviceminded

 

Bolig:
Der anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesvilkår vil ske i henhold til den på tiltrædelsestidspunkt gældende aftale / overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Yderlige information:
Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til fg.kontorchef i Lønkontoret Sofie Lennert, på mail SLEN@nanoq.gl tlf. 34 64 61.

 

Ansøgningsfrist:
6.marts 2018

 

Om Økonomi- og Personalestyrelsen:
Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.

 

ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

 

ASAs 3 værdier er:

 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Søg stillingen online