Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug søger en afdelingschef for økonomi- og personale til ansættelse pr. 1. maj 2018 eller snarest efter nærmere aftale

Vi søger en erfaren og selvstændig økonomisk og administrativ medarbejder, som i det daglige skal arbejde tæt sammen med chefgruppen og afdelingslederen med ansvar for regnskab i økonomifunktionen.

 

Vores nye kollega skal have indgående regnskabsmæssig forståelse og evner for selvstændigt at kunne analysere, optimere, udvikle og implementere relevante processer. Jobbet indeholder et bredt spektrum af opgaver og giver dig gode udviklingsmuligheder.

 

Afdelingschefen indgår i departementets ledelsesgruppe sammen med 2 andre afdelingschefer, protokolchefen og departementschefen. Afdelingschefen refererer til departementschefen.

 

Dine primære arbejdsopgaver:
Departementet blev etableret i april 2017 ved sammenlægning af Udenrigsdirektoratet, Landbrugsafdelingen og Selvstændighedsafdelingen. Med disse ændringer er der behov for en overordnet, central styring af de forskellige budgetter og regnskaber samt en generel tværgående koordinering af økonomi- og personaleområdet. Som ny økonomi- og personalechef vil du blive tovholder på departementets forskellige budgetter og regnskaber iht. de i finansloven tilknyttede konti.

 

Som økonomi- og personalechef har du ansvaret for:

 • Departementets overordnede regnskab
 • Samarbejde med repræsentationscheferne omkring regnskaber for Grønlands repræsentationer i udlandet
 • Kontakt til Udenrigsministeriet i.fm. Grønlands repræsentationer i udlandet
 • Assistere afdelingslederen med regnskabs- og bogføringsopgaver, samt udarbejdelse af periode- og årsregnskaber
 • Kvalitetskontrol og vurdering af data, udarbejdelse af materiale og dokumentation til den øvrige ledelse
 • Økonomiske analyser på tværs af organisationen
 • Økonomisk og systemmæssig sparring, rådgivning, support og undervisning rundt i organisationen.
 • HR- og personaleadministration.

Økonomi- og personalechefen har ydermere ledelsesansvaret for Landbrugsafdelingen. 

I den forbindelse har du også ansvaret for:

 • Udvikling af arbejdsgange og processer for sagsbehandlingen på området
 • Ministerbetjening inden for landbrugsområdet
 • Udvikling og implementering af sektorplan, lovgivning og bekendtgørelser
 • Myndighedsbehandling og administration af låneordninger for landbrugsområdet.

Om Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug:
Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug er Selvstyrets centrale myndighed, der varetager Grønlands interesser af international karakter samt koordinerer og faciliterer fagdepartementernes internationale aktiviteter. 

Selvstyret er aktiv i nordisk og arktisk samarbejde herunder i Arktisk Råd samt i FN-aktiviteter som Menneskerettighedsrådet og FN’s Permanente Forum for Oprindelige Folks Anliggender. Selvstyret deltager også aktivt i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af relevans for Grønland. Samarbejde med USA finder først og fremmest sted i Joint Committee og Permanent Committee. 

Departementet forestår ydermere de centrale myndigheds- og udviklingsopgaver samt ministerbetjening på landbrugsområdet og forberedelse af borgermøder, informationsmateriale mv. på selvstændighedsområdet.

 

Dine kvalifikationer og kompetencer:

 • Relevant videregående uddannelse, gerne inden for økonomi og administration eller tilsvarende
 • Erfaring fra en lignende stilling og/eller med økonomistyring
 • Erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer
 • Overblik samt god indsigt i økonomi og organisatoriske forhold
 • Analytiske evner og stærk til tal- og databehandling
 • Erfaring, viden om og interesse for arbejdsområderne
 • Evne til at tage selvstændigt ansvar men også at samarbejde med kollegaer i departementet, i Selvstyret og myndigheder i Danmark,
 • Gode kommunikative evner,
 • Det er en betydelig fordel såfremt du taler grønlandsk, samt har godt kendskab til engelsk.

Det tilbyder vi:
Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug er en arbejdsplads med god energi, og vi kan tilbyde venlige og glade kollegaer i et uformelt miljø.


Departementets ansvarsområde er spredt mellem selvstændighed, udenrigsanliggender og landbrug. Der kan på de enkelte områder ind i mellem være en del travlhed, og vi sparrer med hinanden og arbejder sammen om at dække alle områder. Herunder i forbindelse med den høje rejseaktivitet, der er forbundet med departementets ansvarsområder.


Vi arbejder for, at hver enkelt medarbejder skal føle sig værdsat og føle, at det er meningsfuldt at gå på arbejde. Vi understøtter den enkeltes behov for videreudvikling og videreuddannelse, både personligt og fagligt.

 

Ansættelsesvilkår:
Stillingen er klassificeret/lønfastst til LR 38. Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn -og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. 

Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.


For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde og bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse. Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte departementschef Kenneth Høegh, tlf. 345148 eller kenh@nanoq.gl

 

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være os i hænde senest 7. marts 2018

 

Vi forventer at afholde samtaler i uge 11 og 12.

 

Dato for tiltrædelse er den 01.05.2018 eller snarest muligt efter aftale.

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes til:  nap@nanoq.gl med angivelse af ’Økonomi- og personalechef’ i emnefeltet.

Søg stillingen online