Gå til hovedindhold
147

Dette jobopslag er udløbet

Forstander til døgninstitutionen Ivaaraq

Er du interesseret i et udviklende og givende job med stor indflydelse, så er dette måske en stilling for dig.

 

Socialstyrelsen søger en forstander til døgninstitutionen Ivaaraq, med tiltrædelse d. 1. maj 2018 eller efter aftale. 

 

Ivaaraq er en landsdækkende døgninstitution for borgere med multihandicap normeret til 19 beboere fordelt på 3 afdelinger. Institutionen er placeret i Qaqortoq – en meget smuk by omkranset af dejlig natur. Personalegruppen har stor erfaring på området. Fysioterapeutisk behandling og træning finder sted på Ivaaraq, idet der er ansat egen fysioterapeut. Ivaaraq er en livlig, anderledes og spændende arbejdsplads, med fokus på udvikling.

 

Lidt om Ivaaraq:
Ivaaraq består af tre afdelinger: En børneafdeling ”Blå”, der er normeret til 10 børn, hvor beboere i skolepligtig alder går til specialundervisning i ”Tasersuup Atuarfia”voksenafdeling. Afdeling Qummut er normeret til 4 beboere, der er mere mobile og ikke kørestolsbrugere. Afdeling  ”Gul” er normeret til 5 beboere, hvor beboerne er beskæftiget i aktivitetshuset ”Orpigaq”.

 

Vi tilbyder:

 • Samarbejde med en mangfoldig personalegruppe under kompetenceopbygning
 • Stor indflydelse på nye processer og egen hverdag
 • En arbejdsplads som vægter udvikling og uddannelse
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske og ledelsesmæssige arbejde
 • Mulighed for sparring med Socialstyrelsen - særligt visitations-og døgnafdelingen
 • Faglig sparring samt mentorordning med andre forstandere
 • Deltagelse  i årlige forstanderseminarer og -konferencer

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog eller har anden relevant social-/sundhedsfaglig uddannelse
 • Dokumenteret ledelseserfaring og kan uddelegere opgaver
 • Har indsigt i administration og økonomistyring
 • Kan bidrage til et positivt samarbejdsmiljø
 • Er nærværende, motiverende og robust
 • Har et positivt livssyn og kan skabe gode relationer ud fra en anerkendende tilgang
 • Gerne dobbelt sproget grønlandsk/dansk
 • Har lyst til at indgå i samarbejde med de øvrige selvstyreejede døgninstitutioner
 • Er indstillet på at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med visitations- og døgnafdelingen
 • Jordbunden, empatisk og har erfaring inden for døgntilbud til børn- og unge samt voksne med vidtgående handicap
 • Har kendskab til lovgivning

Yderligere oplysninger:
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Martha Abelsen telefon +(299) 34 69 21 eller på mail; mara@nanoq.gl

 

Løn og ansættelsesforhold:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Ansøgning:
Ansøgning skal indeholde relevante uddannelsesdokumenter, straffeattest, referencer fra tidligere ansættelser med tilladelse til at Visitations- og døgnafdelingen kan kontakte disse referencer. Der vil ligeledes blive indhentet børneattest.

 

Ansøgningsfrist:
5. marts 2018 

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10.

 

Søg stillingen online