Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig/Specialkonsulent til Miljøstyrelsen for Råstofområdet

Miljøstyrelsen for Råstofområdet har brug for en imødekommende og social kollega med stærke administrative kompetencer til vores team. En kollega der holder en fast kurs i komplekse arbejdsgange, på tværs af faggrænser i et internationalt miljø - og som naturligt forhandler gode løsninger på plads i processen.

 

Tiltrædelsesdato er den 1. maj 2018 eller efter aftale.

 

Om stillingen:
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med to andre medarbejdere i Miljøstyrelsen, som består af en styrelseschef og tre AC-fuldmægtige. Du vil samarbejde i det daglige med medarbejdere i Departementet for Natur og Miljø, medarbejdere i Råstofdepartementet, samt Miljøstyrelsens videnskabelige rådgivere hos Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut (GN). Derudover vil der være løbende kommunikation med råstofselskaber og interessenter på området.

 

Du skal varetage en bred vifte af opgaver vedrørende miljøregulering af råstofselskabers efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer og kulbrinter. Det indebærer blandt andet koordinering og styring af forhandlingsprocesser, projektaftaler og projektadministration, samt sagsbehandling af miljømæssige forhold ved råstofaktiviteter. Derudover skal du være i stand til at udarbejde orienteringer og oplæg til Naalakkersuisut. Samtidig skal der udarbejdes informations- og kommunikationsmateriale og udkast til opdateringer af vejledninger og retningslinjer, samt skrives afgørelser. Kommunikationen foregår på engelsk, grønlandsk og dansk.

 

Det vigtige for os er, at du er fagligt velfunderet, grundig og selvstændig og har både lysten og evnen til at udvikle og strømline en bred opgaveportefølje. Det er vigtigt for os, at du er indstillet på at indgå i et lille team, med høj grad af samarbejde, og hvor vi løfter i flok.

 

Vi forventer:

  • At du har en relevant, videregående uddannelse og relevant erfaring primært indenfor jura, økonomi, eller samfundsvidenskab med kendskab til geologi - eller miljøområdet
  • At du har lyst til at varetage drifts- og administrative opgaver og har erfaring fra en politisk styret organisation
  • At du har interesse for miljøområdet og råstofområdet i Grønland
  • At du har lyst og evne til at arbejde med en bred vifte af opgaver i et internationalt orienteret miljø
  • At du har en proaktiv og organiseret tilgang til dine opgaver
  • At du har erfaring med – eller lyst til, at lære at gennemføre interessebaserede forhandlingsprocesser
  • At du har kan formulere dig professionelt mundtligt og skriftligt på engelsk
  • At du har gode IT-kompetencer

Vi tilbyder:
Et alsidigt og udfordrende job med høj grad af frihed under ansvar. Du får i jobbet gode muligheder for udfordring samt udvikling af dine faglige og personlige kompetencer. Du får derudover en spændende stilling i en forholdsvist nyoprettet enhed. Vi lægger vægt på sammen at udvikle os til en tydelig, sammenhængende og imødekommende enhed, som bidrager til en effektiv opgavevaretagelse i forvaltningen. Du bliver i stillingen del af en enhed med et stærkt fagligt funderet netværk, hvor der er gode muligheder for ledelsesmæssig og kollegial sparring.

 

Om rejseaktivitet:
Rejseaktivitet i og uden for Grønland må forventes i mindre omfang.

 

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. For den rette ansøger, kan der ske ansættelse som specialkonsulent.

 

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Om os - Miljøstyrelsen for Råstofområdet:
Miljøstyrelsen for Råstofområdet er en styrelse under Departementet for Natur og Miljø. Miljøstyrelsen foretager vurderinger og træffer afgørelser om miljø-, -natur og klimaforhold på råstofområdet baseret på rådgivning fra en eller flere videnskabelige og uafhængige miljøinstitutioner.  Miljøstyrelsen har flerårige samarbejdsaftaler med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet samt Pinngortitaleriffik / Grønlands Naturinstitut (GN). I Miljøstyrelsen stræber vi efter at være tydelige, objektive og anerkendende i enhver sammenhæng. Vi lægger i teamet vægt på et højt fagligt niveau, grundighed, selvstændighed og tillidsskabende kommunikation.

 

Ansøgningsfrist:
Mandag d. 5. marts 2018.

 

Samtaler forventes afholdt løbende.

 

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte styrelseschef Najaaraq Demant-Poort på telefon +299 34 68 38 eller e-mail: nasd@nanoq.gl.

 

Se mere om råstofområdet på Råstofmyndighedens hjemmeside på www.govmin.gl

 

Du kan også finde Miljøstyrelsen for Råstofområdet på Naalakkersuisuts hjemmeside på www.naalakkersuisut.gl

Søg stillingen online