Gå til hovedindhold
154

Dette jobopslag er udløbet

Forlagsredaktør

Uddannelsesstyrelsens undervisningsmiddelforlag Ilinniusiorfik står overfor at implementere en ny forlagsstrategi, hvor der bl.a. er fokus på nye materialer til faget grønlandsk i folkeskolen og udvikling af digitale materialer. Arbejdet foregår i samarbejde med styrelsens konsulenter og eksterne fagpersoner.

 

Derfor søger Uddannelsesstyrelsen en forlagsredaktør, der er nytænkende og resultatorienteret med indsigt i moderne undervisningsmaterialer.

 

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

 

Om stillingen:
Vores nye kollega kommer til at indgå i et team med forlagets øvrige redaktører, der skal indarbejde nye procedurer og samarbejdsrelationer med eksterne fagspecialister. I forlaget er der tale om både udviklingsarbejde, versioneringer, formidling og sproglig tilrettelæggelse af både digitale og analoge didaktisk tilrettelagte udgivelser. Redaktørerne forventes at styre projekter fra manuskript til færdigt produkt.

 

Om dig

Den ideelle ansøger:

  • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund
  • Har erfaring med redaktionelt arbejde og anvendelse af IT
  • Er struktureret, ansvarsbevidst og løsningsorienteret
  • Er fleksibel og kan arbejde selvstændigt
  • Behersker både grønlandsk og dansk på et højt niveau

Om uddannelsesstyrelsen:
Uddannelsesstyrelsen er en politisk styret organisation, der varetager mange forskellige funktioner, bl.a. politisk administrative opgaver, udvikling og formidling. Vi er derfor en mangfoldig arbejdsplads med ansatte med vidt forskellige erfaringer og uddannelsesbaggrund. Vi er knap 50 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde t højt fagligt niveau.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Ansættelse sker som hovedregel efter overenskomst mellem Landsstyret og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK eller evt. som tjenestemand i henhold til landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyre og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Ansættelse som tjenestemand forudsætter, at ansøgeren i forvejen er ansat som tjenestemand. 

Stillingen er klassificeret efter overenskomstens løntrin 33, og for tjenestemandsstillingen i lønramme 34 med et særligt tillæg på kr. 19.160 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan hentes ved henvendelse fungerende forlagschef Mette Rasmussen Larsen merl@nanoq.gl tilf. +299 34 62 91

 

Ansøgning:
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse bilagt kopier af eksa­mensbeviser mv. stiles til Uddannelsesstyrelsen og fremsendes til:

 

Fungerende forlagschef Mette Rasmussen Larsen email: merl@nanoq.gl

 

Ansøgningen skal være Uddannelsesstyrelsen i hænde senest d. 5.marts 2018 kl. 12.00 

 

Søg stillingen online