Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Teknikimik Ilinniarfik, KTI søger Fuldmægtig / Specialkonsulent

KTI  Sisimiut, søger en Fuldmægtig/Specialkonsulent  til tiltrædelse snarest muligt eller efter nærmere aftale.

 

Teknikimik Ilinniarfik består af EUD (Jern og Metal) i Nuuk samt EUD (Bygge og Anlæg), Råstofskolen og Gymnasiet (GUX) i Sisimiut, samt administrering af sprogkurser. Skolen i Sisimiut er endvidere hjemsted for en ingeniøruddannelse, som drives i DTU-regi (Artek). Herudover har skolen ansvaret for driften af ca. 356 kollegieboliger, som er beliggende i Sisimiut. Uddannelsesområderne driver også omkring 120 kurser om året.

 

Fuldmægtig/Specialkonsulenten har det daglige medansvar for, at skolens administrative og økonomiske rutiner gennemføres i overensstemmelse med de gældende regnskabsregulativer under Selvstyret. Endvidere vil der ligge en del udviklende arbejde i forhold til udarbejdelse af økonomiske analyser og budgetprognoser. Fuldmægtig/specialkonsulent referer direkte til administrationschefen.

 

Fuldmægtig/specialkonsulents ansvars- og arbejdsopgaver:

 • Medansvar for budget- og regnskabsfunktion – herunder medvirker ved udarbejdelse af budgetbidrag til finanslovsforslag samt løbende budgetopfølgning i samarbejde med administrationschefen.
 • Ekstern og internt regnskab – herunder det daglige ansvar for skolens samlede bogholderi og økonomistyring.
 • Projektstyring af internt og eksternt finansierede projekter.
 • Effektivisering og standardiseringer af arbejdsgange og processer indenfor skolens områder.
 • Medvirke ved tværgående koordinering af administrative og regnskabsmæssige processer mellem de enkelte afdelinger, herunder med administrationen i KTI Nuuk.
 • Bistå andre uddannelsesinstitutioner, med økonomi og regnskabsopgaver.
 • Diverse ad-hoc opgaver

Kvalifikationer:

 • Grundig erfaring indenfor regnskabsfunktion, controlling og projektstyring
 • Har relevant uddannelse indenfor økonomi og regnskab
 • Gerne kendskab til Økonomisystem XAL / elektronisk kreditorsystem IRIS (oplæring vil dog finde sted).
 • Ansvarsbevist og gode samarbejdsevner.
 • Grundigt kendskab til EDB, herunder excel.
 • Gerne dobbeltsproget, grønlandsk og dansk

Vi kan tilbyde:

 • Dygtige og initiativrige kolleger
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling
 • En skole i forrygende vækst
 • Mange spændende udfordringer med mulighed for at sætter DIT personlige præg på udviklingen.

Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelse som specialkonsulent sker efter en konkret vurdering.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte forstander Jokum Møller på telefon +299 86 76 00, mail: jomo@sanilin.gl eller administrationschef Najánguak S. Lundblad på telefon + 299 86 76 00, mail: nalu@sanilin.gl.

 

Ansøgningsfrist:
28. februar 2018.

 

Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgningerne løbende.

 

Se vores hjemmeside: www.kti.gl  Se også byens hjemmeside: www.qeqqata.gl

Søg stillingen online