Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Psykiatriassistent, social- og/eller sundhedsassistent med

Psykiatriassistent, social- og/eller sundhedsassistent med interesse og gerne erfaring fra psykiatrien søges til fast stilling ved psykiatrisk afdeling, A1, på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Tiltrædelse snarest muligt.

 

Er du interesseret i psykiatri, personlig og faglig udvikling, og vil du noget med din faglighed? Så har du nu chancen for at blive vores kommende kollega i et område hvor der er fokus på udvikling af sygeplejen.  Den ugentlige arbejdstid er 40 timer i blandede vagter og arbejde hver 2. weekend.

 

Psykiatrisk afdeling er en akut modtagerafdeling, der modtager patienter fra hele Grønland. Vi har plads til 12 patienter med alvorlig psykiske lidelser, heraf 3 patienter i et skærmet afsnit. Psykiatrisk afdeling ledes dagligt, af en afdelingssygeplejerske og læge. Der er ansat omkring 20 medarbejdere, heriblandt sygeplejersker, sundhedsassistenter og pædagoger. I afdelingen arbejder vi med udvikling af den psykiatriske sygepleje og har fokus på patient- og medicinsikkerhed, kontaktpersonsfunktionen, konflikthåndtering, relationer og netværk, miljøterapi, inddragelse af patienten i behandlingsforløbet og psykoedukation.

 

Vi har baseret vores arbejde på Sundhedsvæsnet værdier: Respekt, Omsorg, Tillid og Faglighed. Vi lægger vægt på at du i dit arbejde bidrager til det gode arbejdsmiljø.

 

Psykiatrisk afdeling er en del af psykiatrisk område i Grønland og har til huse på Grønlands Landshospital Dronning Ingrids Hospital. Psykiatrisk område ledes til dagligt af en områdeledelse. Psykiatrisk område rummer sengeafdelingen A1 og distriktspsykiatrien i Nuuk. Vi har et velfungere ambulatorie med læger og psykologer. De har patientforløb med patienter fra hele Grønland, bl.a. via telepsykiatri og en psykiatrisk terapi.   

 

Vi tilbyder:

 • God introduktion, gode kolleger og et arbejdsklima i udvikling
 • Et udviklingsforløb for dig som søger fast stilling og er ny i psykiatrien
 • Et innovativt og aktivt fagligt miljø med bl.a. temadage, undervisning, supervision og refleksion
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening
 • Deltagelse i patientledsagerrejser

 

Vi forventer at du:

 • Har psykiatrisk erfaring eller interesse herfor og gerne specialuddannelse
 • Er pligtopfyldende, robust og engageret
 • Har gode samarbejdsevner
 • Kan skabe god patientkontakt
 • Har lyst og interesse for at lære
 • Bidrager til det gode arbejdsmiljø

 

Du kan læse mere om ansættelse i Det grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk, hvor du også kan læse om andres erfaringer med at bo og leve i Grønland.

 

STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

ANSØGNING
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201802074).

 

Ansøgningsfrist: 26. februar 2018

 

KONTAKT
Information om stillingen kan indhentes ved Oversygeplejerske Ann B. Kjeldsen på tlf. (+299) 54 75 16 eller på e-mail: ABKJ@PEQQIK.GL.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL.
 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.